A new ALPHastronaut on the planet.

Mijn naam is Charlotte. Ik ben een 22 jarige studente die dit jaar een postgraduaat digitale content & journalistiek heeft gevolgd. Ik wou dit postgraduaat volgen omdat ik graag wat meer teweten wou komen over alles qua digitale content. Het vertellen van een verhaal via diverse kanalen, op verschillende wijzes boeit me enorm. De opleiding hield 3 maanden les in met diverse cases en 6 weken stage. De blog gaat over het laatste onderdeel, de stage.

Mijn stageperiode speelt zicht af bij Alph studios. Het is een studio gelegen op het zuid in Gent die geloofd in de magie van animatie video’s. Eén voor één zijn het gepassioneerde mensen die een grote liefde hebben voor alles wat te maken heeft met motion. Het team bestaat voornamelijk uit motion designers en illustrators, juist Bert (de oprichter) en Marijn houden zich meer bezig met de commerciële kant. Sinds Januari ben ik lid van deze crew. Ik mag me dus ook een Alphastronaut noemen. En koffie drinken bij Alphstudios doe je in ‘schteijl’:

Een nieuw lid moet natuurlijk geïntroduceerd worden op social media. We kwamen met het idee een filmpje te maken van mezelf waarna ze mij met allerlei icoontjes gingen animeren. Het opnemen was wel wat bizar en grappig ( om naar te kijken) maar het resultaat mag er wel zijn vind ik !

Wat is mijn taak binnen de studio? Mijn officiële functie luidt als volgt:

Het komt erop neer dat ik me vooral bezig hou met de commerciële kant, en dan voornamelijk het creëren van content. Om de sector wat beter te leren kennen, kreeg ik de opdracht een concurrentieanalyse te maken. Hiervoor ging ik op zoek naar concurrenten binnen België maar natuurlijk keek ik ook naar concullega’s in het buitenland ‘ waar we naar opkijken ‘ . Ik bekeek wat voor content men op hun website en social media-kanalen plaatsten en vergeleek dit met onze website en social media-kanalen. Dit alles plaatste ik in een mooie presentatie en gaf ook adviezen hoe ik het zou doen en aanpakken.

Eén van de ideeën die daaruit voortvloeiden en zeker moesten toegepast worden is het opstellen van een nieuwsbrief om de relatie met bestaande klanten te onderhouden en een extra deur te openen voor nieuwe potentiële klanten. Hiervoor kreeg ik de volle 100% verantwoordelijkheid voor.

Dus zoals je wel al wat gemerkt hebt, ontbreekt het aspect van digital storytelling zeker niet!

Like what you read? Give Charlotte de Weirdt a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.