โพสแรก สำหรับก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงหลังจากชีวิตเริ่ม Stable โดยวันนี้มาสัมภาษณ์ ป.โท Software Engineer

รายวิชาต่างๆ ที่ต้องเรียน มันก็ดูน่าสนใจดี

หลังจากนี้คงต้อง ตั้งใจหัด Coding กับภาษาอื่นที่นอกเหนือไปจากภาษาซี ฟื้น oop ที่เคยเรียนมาสมัยเยาวัย แปลงตัวเองจาก Hardware Engineer เป็น Software Engineer และภาษาอังกฤษ ที่โง่อยู่ มันคงต้องโดนบังคับ งั้นเรียนไม่จบแน่…..