วิธีแก้ไขปัญหาเครื่องสแกนใบหน้าเบื้องต้น

เราได้เขียนเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้านับร้อยบทความ และมีหลายสิบบทความที่แนะนำวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆ ของเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้า เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานหรือผู้ที่กำลังสนใจศึกษาข้อมูลหรือกำลังมองหาระบบบันทึกเวลาการทำงาน ระบบควบคุมประตูสั่งงานด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าได้มีรู้วิธีใช้งาน รู้วิธีแก้ไข สามารถใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าได้อย่างสมบูรณ์ และในบทความนี้เราได้รวบรวมเอาวิธีแก้ไขปัญหาสำหรับมือใหม่ที่เริ่มต้นใช้งานเครื่องสแกนใบหน้าและเครื่องสแกนลายนิ้วมือ พร้อมแล้วก็ไปอ่านวิธีแก้ไขปัญหาในแต่ละเรื่องกันได้เลย!

ปัญหาแรกสำหรับผู้ที่เริ่มต้นใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าได้ทำการติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าเรียบร้อยแล้ว แต่เจอปัญหาว่าไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้านั้นได้ (เป็นการเชื่อมต่อผ่านสายแลนด์) แก้ไขได้ดังนี้ ให้ทำการเข้าใช้คอมพิวเตอร์ด้วยสิทธิ Admin แล้วเข้าไปที่ control panel > user account > chang user account control setting > เลื่อนปุ่มลงมาด้านล่างให้เป็น never notify > กด ok > จากนั้นให้รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์และทำการเชื่อมต่อใหม่

ปัญหาต่อมาที่มักจะเจอบ่อยๆ ก็คือ log เวลาในโปรแกรมคำนวณเวลาไม่แสดงผล ซึ่งปัญหานี้เกิดจากการตั้งค่าเวลาของคอมพิวเตอร์อยู่ในรูปแบบที่ไม่ถูกต้องตาม format ของเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าที่เราใช้งานอยู่ แก้ไขได้ดังนี้ ให้ไปที่ control parnel > region and language > format เป็น thailand > adiditional setting > date เป็น dd/MM/yyyy และ calendar typy เป็นคริสต์ศักราช > time เป็น HH:mm:ss (ทั้ง shot time และ long time)

อีกหนึ่งเรื่องที่เจอกันบ่อยครั้งก็คือ ไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าผ่านระบบแลนด์ได้ ให้ทำการตรวจสอบดังต่อไปนี้ ให้ทำการ ping ip address โดยเข้าไปที่ control panel > run/search > พิมพ์ cmd > enter > พิมพ์ ping ใส่ค่า ip เช่น ping 192.168.1.224 > enter > ขึ้น time out /unreachable แสดงว่าระบบ network มีปัญหา ให้ทำการเช็คระบบ network เช็คสายแลนด์ หรืออาจลองเปลี่ยนสายแลนด์ดู

ข้อมูลหน้ารายงานไม่แสดง ปัญหานี้เราจะเจอก็ต่อเมื่อได้ทำการเชื่อมต่อเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้ากับโปรแกรมคำนวณเวลาสำเร็จและได้ทำการดาวน์โหลดรายการบันทึกมาที่โปรแกรมแล้ว แต่เมื่อดูรายงานพบว่าไม่สามารถเรียกดูรายงานได้ รายงานไม่แสดงผล ให้ตรวจสอบดูว่าคอมพิวเตอร์มีโปรแกรม crystal report และ framework net 3.5 หรือไม่ หากไม่มีให้ทำการติดตั้ง 2 โปรแกรมดังกล่าว

ปัญหาข้อมูลหน้าคำนวณกะการทำงานแสดงข้อมูลเป็นวันหยุด ซึ่งปัญหานี้เกิดจากการตั้งค่าตารางการทำงานในโปรแกรมคำนวณเวลา วิธีแก้ไขปัญหาให้ตรวจสอบการตั้งกะการทำงานว่ามีการตั้งกะแล้วหรือยัง? หากยังไม่มีให้ทำการตั้งกะการทำงานตามขั้นตอนดังนี้ 1. ตั้งตารางเวลา 2. ตั้งกะการทำงาน 3. ตั้งตารางเวลาของพนักงาน โดยหลักการตั้งตารางเวลาการทำงานช่วงเวลาการทำงานต้องไม่ทับซ้อนกัน

การอัพโหลดข้อมูลจากโปรแกรมคำนวณเวลา premium time เข้าสู่เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้า โดยวิธีนี้ ให้เชื่อมต่อเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้า > เมนูอัพโหลด > เลือกพนักงาน > เลือกรายการที่ต้องการอัพโหลด เช่น ชื่อ, บัตร, รหัสผ่าน > จากนั้นก็ อัพโหลด รอการอัพโหลดสำเร็จเป็นอันเรียบร้อย

เคลียร์สิทธิ admin ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้า ปัญหานี้มักพบบ่อยเมื่อมีการเปลี่ยนพนักงานหรือผู้ดูแลลาออกไปแต่ไม่ได้ทำการยกเลิกสิทธิ admin ที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าไว้ ทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าได้ วิธีการแก้ไขคือ ให้เราทำการเชื่อมต่อเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าผ่านสายแลนด์ เลือกฟังก์ชั่นของระบบ และเลือกเมนูเคลียร์ผู้ดูแลทั้งหมด

และเมื่อเราใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าไปสักระยะก็จะพบว่ารายการบันทึกเต็ม เราสามารถลบรายการบันทึกในเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าได้ โดยลบได้จากโปรแกรมและด้วยการกดเมนูที่หน้าเครื่อง วิธีการลบรายการบันทึกจากโปรแกรมมีดังนี้ ให้เชื่อมต่อเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าผ่านระบบแลนด์ เลือกฟังก์ชั่นของระบบ เลือกลบการบันทึกเวลา

สำหรับเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าบางเครื่องอาจพบว่าเวลาไม่ตรง เร็วไปบ้าง ช้าไปบ้าง เราสามารถปรับเวลาของเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าให้เป็นปัจจุบันผ่านโปรแกรมคำนวณเวลา premium time ได้เลย โดยให้ทำการเชื่อมต่อเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้า เลือกฟังก์ชั่นของระบบ เลือกผ่านข้อมูล จากนั้นให้ตรวจสอบเวลาที่ถูกต้อง และกดส่งข้อมูล เวลาที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าก็จะถูกอัพเดทเป็นเวลาใหม่

การสำรองฐานข้อมูลนับว่าเป็นสิ่งจำเป็นมาก ยิ่งเราใช้เครื่องสแกลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าหลายเครื่อง มีพนักงานหลายร้อยหลายพันคน หากไม่มีการสำรองฐานของมูลของโปรแกรมไว้บ้าง กรณีที่คอมพิวเตอร์ติดไวรัสหรือปัญหาอื่นๆ ที่ทำให้ฐานข้อมูลมีปัญหา ไม่สามารถใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวได้ เชื่อว่าปัญหาใหญ่จะเกิดขึ้นแน่นอน วิธีป้องกันง่ายๆ เพียงแค่เราสำการสำรองฐานข้อมูล โดยวิธีดังนี้ เลือกเมนูข้อมูล เลือกสำรองข้อมูล หากที่เก็บ file สำรองข้อมูล

เมื่อมีการสำรองฐานข้อมูลเราก็จะมาพูดกันต่อถึงเรื่องการนำฐานข้อมูลที่เราได้ทำการสำรองไว้มาใช้งาน โดยให้เข้าไปที่เมนูตั้งค่าเลือกฐานข้อมูล กดค้นหา เลือก file ฐานข้อมูลที่ได้สำรองไว้ กดทดสอบการเชื่อมต่อ หากสำเร็จก็ให้กด ok เราก็จะสามารถใช้ฐานข้อมูลที่สำรองไว้ได้แล้ว

การส่ง file ออกจากโปรแกรมมักนิยมใช้กันอย่างมากสำหรับการส่ง text file เพื่อนำไปใช้งานต่อในโปรแกรม payroll หรือโปรแกรมเงินเดือน ซึ่งเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าสามารถให้รายงานแบบ text file เพื่อนำไปเข้าโปรแกรมเงินเดือนได้แทบทุกยี้ห้อ เพียงแค่เราทราบว่า format ของโปรแกรมเงินเดือนดังกล่าวเป็นแบบไหน โดยให้เลือกสอบถามข้อมูลในหน้าที่ต้องการจะส่ง file ออกไป กดส่งออกข้อมูล เลือกชนิด file ที่ต้องการส่งออก เลือกขอบเขตของข้อมูล เช่น รหัส วันเวลา แผนก เลือกรูปแบบของข้อมูลตาม format ที่เราต้องการ กด ส่งออก

เครดิตจาก www.charoenfingerscan.com, www.charoentech.com

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.