Elsa คะ ทำไม Let it go
ถึงไม่มี ’s ล่ะ

หน้าแว่นแม่นอังกฤษ 03: เรื่องของการใช้ let

หลัง ๆ มานี้ใน Facebook และ Instagram จะมี Caption ยอดฮิตอันนึงคือตระกูล Let … begin ตัวอย่างเช่นมนุษย์หน้าเฉี่ยว กำลังจะปาร์ตี้และต้องการบอกให้โลกรู้ว่าคืนนี้กูจะลำยองนะมึง ก็ถ่ายรูปโพสต์เลย Let’s the party begin!

คือเกือบดูดีสมใจละ แต่เจ๊ มันผิด…

ว่าแล้ววันนี้เราก็มาคุยเรื่องตระกูล let กันดีกว่า

ปล. ถามอะไรก็ได้ ห้ามถามว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้ใช้ตัวเองเป็นรูปหน้าปก จุดนี้ขอให้ทุกคนโฟกัสกับสาระที่จะนำเสนอต่อไป


คำว่า let ที่เราคุ้นเคยมาแต่อ้อนแต่ออก โดยมากเรามักพบในรูปแบบ verb ผมเองรู้จักคำนี้ครั้งแรกตอน ป.1 เพราะแบบเรียนภาษาอังกฤษของ Oxford University Press ชื่อ Let’s Go (ไหน ๆ ใครเรียน Let’s Go บ้าง)

คำว่า let มีความหมายกว้าง ๆ ประมาณว่า อนุญาต หรือปล่อยให้ทำ เช่น

My parents let me learn to drive when I was 11.

He would eat candy all day if I let him. (อันนี้ตามฟอร์ม If-clause แล้ว ซึ่ง let นี้เป็นรูปกริยาอดีตเรียบร้อย เพราะรูป 3 ช่องคือ let-let-let)

The junta will never let the public criticize its administration.
รัฐบาลเผด็จการจะไม่ยอมให้ประชาชนวิพากษ์วิจารณ์การบริหารงาน
อันนี้พูดถึงประเทศแอฟริกาไกล ๆ ที่เขาเพิ่งรัฐประหารกันไปโน่น ไม่ใช่เมืองไทยเลย ผมรักลุงมากที่สุด อย่าจับผม

คำว่า let มีความหมายในโทนอื่นอีกหลายอย่าง เช่น

Hey, let me help you with that. (โทนเสนอความช่วยเหลือ)

Let him try. His effort won’t hurt anyway.
(ให้เค้าลองเหอะ ไม่เสียหาย; โทนคือไม่รู้สึกกังวล)

Let me show you how this machine works. (โทนจะแนะนำอะไรบางอย่าง)

Let me call you back in 30 minutes.
(โทนขออะไรสักอย่าง เช่นขอเวลาแป๊บ)

Let me see — what did you say about the reasons of declining sales?
(let me think/ see เป็น idiom ใช้เวลาขอคิดแป๊บนึง)

สังเกตจากข้างบนว่ารูปแบบมักจะเป็น Let someone (รูปกรรม) do something

แล้ว let’s ล่ะ โทนความหมายของคำนี้คือ การเสนอ (making suggestion) โดย let’s มีที่มาจากคำว่า let us… ซึ่งแปลว่า พวกเรา…กันเถอะ สังเกตว่าในความหมายนี้ ไม่มีใครเค้าพูดหรือเขียนว่า let us นะครับ

Let’s go. ((พวกเรา) ไปกันเถอะ)
Let’s eat. ((พวกเรา) แดกกัน ๆ)
Let’s see. (รอดูก็แล้วกัน)

A: There’s a new Italian place on the corner. Shall we try it this evening?
B: Of course. Let’s do that. (เออ เอาสิ; สังเกตว่าใช้คำว่า do แทนกริยา try ไปเลยเวลาตอบ เป็นธรรมชาติกว่าย้ำคำเดิม)

คำที่โบราณกว่า let’s แต่ความหมายเชิงเสนอแนะเหมือนกันคือ Shall we…? เช่น Shall we go? What shall we do this weekend?


ฉะนั้นแล้ว เวลาจะเขียนแคปชั่น Instagram เก๋ ๆ ต้องเขียนแบบนี้ครับ

Let the concert begin! — ไม่ใช่ Let’s เพราะไม่ได้เชิญชวนใครไปทำอะไร แต่ sense คือ เอาเลย เริ่มได้ละเราพร้อมเต้นละ

Let the vacation begin!

Let (หรือ May) the best candidate win. ขอให้ผู้สมัครคนที่ดีที่สุดชนะ

Let them eat cake. (คำของมารี อองตัวเน็ตที่พูดอย่างไม่ใยดีในยุคที่ประชาชนชาวฝรั่งเศสยากจนข้นแค้น ไม่มีตังค์จะซื้อวัตถุดิบมาทำ หรือซื้อขนมปังกิน ตอนหลังนางโดนตัดหัว)

Let it be. ตามเพลงของ The Beatles ซึ่งทักษิณเคยแปลไว้ใช้ได้ว่า ช่างแม่มัน

Let it go. ปล่อยมันไป อย่างที่เป็น — /me เผลอเต้น

ข้อสังเกตที่ควรจะได้จากตัวอย่าง คือตระกูล let พวกนี้ ก็เข้าสูตร
let someone do something โดยที่ตรง do ต้องใช้ bare infinitive หรือ verb พื้นฐานช่อง 1 แบบไม่แปลงรูปใด ๆ เลย
เช่น Let the concert begin. — concert เป็นเอกพจน์ก็จริง แต่ begin ไม่ต้องเติม s ครับ เช่นเดียวกับ Let it be ไม่ใช่ Let it is เพราะ be เป็น bare infinitive


สรุป

Let’s the party begin. ผิดมหันต์ชัวร์ ๆ กรณีที่จะใช้ Let’s คือกรณีเสนอแนะว่าทำอะไรสักอย่างนึงดีมั้ย แค่นั้นจริง ๆ

อ้อ โครงสร้างของ Let’s คือ Let’s + bare infinitive (หรือ verb 1 ไม่แปลงรูป) เหมือนกันนะครับ.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.