Werken zonder dagelijkse sleur?

Lang heb ik getwijfeld over mijn toekomstige baan. Mijn interesse heeft altijd gelegen bij wat er allemaal in de wereld gebeurt en hoe wij dat in beeld, en tekst kunnen vertalen. Het lezen van artikelen, boeken en bekijken van documentaires is een van mijn dagelijkse bezigheden, en mensen op dezelfde manier kunnen amuseren is wat ik het liefste wil doen.


Een duidelijk, jong en verfrissend beeld van actuele onderwerpen communiceren naar de media is wat ik wil doen. Maar waarom past dit bij mij? Ten eerste houd ik van contact met mensen, en ben ik sociaal en creatief aangelegd . Onderzoekend zijn is ook van groot belang. Bang zijn is iets wat mij niet snel gebeurt, en ik wil altijd graag achter de feiten maar ook meningen van mensen komen. Van snel oordelen houd ik niet. Ik ben erg openminded. Het is altijd belangrijk om dingen van meerdere kanten te bekijken .


Mijn droom is om afwisselend werk te hebben, veel mensen te ontmoeten, te vermaken, en informeren. Met mijn verfrissende kijk op de wereld hoop ik mensen te kunnen inspireren. Jullie zullen snel meer van mij zien!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.