Leer tekenen van huiselijk geweld te herkennen tijdens de feestdagen

Lees dit artikel in Arabic, Italian, French, German & Greek.

De feestdagen zijn een prachtige tijd om familiebanden aan te halen en quality time door te brengen met je dierbaren. Het is ook een tijd die buitengewoon stressvol kan zijn voor mensen die te maken hebben met huiselijk geweld.

Plegers van huiselijk geweld gebruiken isolatietechnieken om afstand te creeëren tussen slachtoffers en hun vrienden en familie. Dit maakt slachtoffers makkelijk te controleren en maakt het erg moeilijk om hulp te zoeken. De druk van de feestdagen kan de spanning doen toenemen, en daarmee vaak ook de wreedheid. Voor vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld, zijn de feestdagen misschien wel één van de weinige momenten waarop ze in contact komen met hun dierbaren, en zo de kans krijgen om uit hun eenzame isolatie te ontsnappen.

Laten we in deze tijd van het jaar onze ogen open houden voor tekenen van huiselijk geweld en ondersteuning bieden aan onze dierbaren, die misschien een stille strijd moeten leveren.

Tekenen van mishandeling herkennen

Heb/krijg je het gevoel dat er iets niet klopt? Gedraagt je vriend(in)/familielid zich anders dan normaal? Lijkt je vriend(in)/familielid:

 • Zich meer gespannen te gedragen in de buurt van haar partner/schoonfamilie/familielid? Lijkt ze “op eieren te lopen”, is ze heel voorzichtig met wat/wanneer ze (iets) zegt?
 • Meer gestresst dan normaal?
 • Mogelijk depressief?
 • Veel neerbuigend commentaar te krijgen van haar partner?
 • Afwezig en uitgeput, niet alleen fysiek maar ook emotioneel/mentaal?
 • Delen van haar lichaam te bedekken die ze normaal niet zou bedekken (zoals het dragen van een sjaal in huis om blauwe plekken te verhullen)?

Plegers van huiselijk geweld gedragen zich meestal normaal (gezellig, innemend) in de buurt van hun eigen familie en die van de overlever, zodat zelfs als ze hen dingen toevertrouwt over het huiselijk geweld, ze haar niet serieus zullen nemen of geloven. Laat je niet inpakken door de charme van de pleger, dit gedrag is deel van de manier waarop het slachtoffer gecontroleerd wordt en geïsoleerd van enige hulp of ondersteuning. De pleger mag dan ‘aardig’, ‘innemend’ en ‘gezellig’ lijken tijdens de feestdagen met familie, maar dat de situatie minder gespannen lijkt, betekent niet dat hij dat ook is. Helaas veranderen plegers van huiselijk geweld vrijwel nooit. Bedenk je dat iedereen huiselijk geweld kan plegen, er is geen bepaald “type” mens dat waarschijnlijk wel of niet dit soort gedrag zou vertonen.

Hoe ga je het gesprek met een dierbare aan als je denkt dat ze mishandeld wordt?

 1. Zorg dat jullie dit alleen/privé kunnen bespreken — neem haar mee naar een kamer of andere plek waar niemand jullie kan storen of mee kan luisteren.
 2. Als ze besluit om je over haar situatie te vertellen, luister, onderbreek haar niet en vel geen snelle oordelen.
 3. Zeg geen slechte dingen over de pleger/scheld hem niet uit, maar laat haar weten dat zijn gedrag onacceptabel is.
 4. Wees gevoelig — Het kan zijn dat ze zich schaamt voor haar situatie. Hou in je achterhoofd dat ze waarschijnlijk bang is om over haar situatie te praten en vreest dat de pleger haar of zelfs jou pijn zal doen door haar besluit om open te zijn over haar situatie.
 5. Geef haar ruimte — ze kan bedreigd zijn door de pleger en daarom voor haar leven vrezen. Ze kan ook bang zijn voor de veiligheid van haar kinderen, en of die bij haar weggehaald zouden worden.
 6. Verzeker haar dat het niet haar schuld is — plegers beschuldigen hun slachtoffers, en overtuigen hen dat hun slechte gedrag de oorzaak van de mishandeling is, dat ze hen eigenlijk geen pijn willen doen en dat als ze wat gehoorzamer zouden zijn, de mishandeling zou stoppen.
 7. Accepteer dat het mogelijk is dat ze oprecht houdt van de partner die haar mishandelt. Na een periode van mishandeling komen er een soort ‘wittebroodsweken’, waarin de pleger extra lief en zorgzaam is, uit angst voor het slachtoffer. Veel vrouwen geloven dat tijdens deze weken de ware aard van hun partner naar boven komt en dat als ze maar goed genoeg hun best doen, de pleger hen geen pijn meer zal doen. Het is deze lieve, zorgzame aard waar je vriendin waarschijnlijk van houdt, dus negatieve dingen zeggen of de pleger beschuldigen kan ervoor zorgen dat ze zich defensief opstelt en terug in haar schulp kruipt.
 8. Vertel haar dat je onvoorwaardelijk van haar houdt en dat ze niet alleen is.

Als ze zegt dat er geen sprake is van huiselijk geweld:

Zet haar niet onder druk. Vertel haar dat je om haar geeft en dat je er zult zijn als ze je nodig heeft, als zij er klaar voor is.

Hoe verder?

Je dierbare weet misschien wel/niet wat te doen, en wil misschien niet weg bij de pleger. Je kunt haar een paar overwegingen meegeven om huiselijk geweld zoveel mogelijk te vermijden. Een aantal vragen die je zou kunnen stellen zijn:

 • Hoe kan ze zich thuis veiliger voelen?
 • Is er een kamer in het huis die op slot kan, waar ze naartoe kan vluchten in geval van nood?
 • Kan ze op een of andere manier de kamer waar de meeste incidenten plaats vinden (bijv. keuken, slaapkamer) zodat er minder gevaar voor haar bestaat (zoals hoeken van meubels en zware/scherpe objecten)?
 • Zijn er nooduitgangen in het huis?
 • Zijn er gevaarlijke objecten die ze kan verstoppen?
 • Hoe kan ze technologie gebruiken om hulp in te roepen? (Denk hierbij aan apps die automatische berichten versturen als je in gevaar bent).
 • Welke instanties zouden kunnen helpen? Politie? Maatschappelijk werkers, advocaten, etc., en hoe kan ze daarmee in contact komen?

Geef haar tips om een noodpakket samen te stellen (ergens verstopt, thuis of evt. bij een persoon die ze vertrouwt, zoals jijzelf), met:

 • geld voor een hotel,
 • geld voor een taxi,
 • documenten zoals haar identiteitskaart, haar trouwcertificaat, haar geboortecertificaat, haar paspoort,
 • andere documenten, bijv. huiseigenaarschap,
 • evt. een setje kleding.

Als ze besluit om te vertrekken, een aantal dingen om in overweging te nemen:

 • De mogelijkheid om een contactverbod aan te vragen zodat de mishandelende partner het huis moet verlaten.
 • Als het nodig is, kan ze de voogdij voor de kinderen naar zich toe proberen te trekken.
 • Als ze besluit om de gedeelde woning te verlaten, zal ze haar eigendommen in aanwezigheid van een politie agent uit het huis moeten halen (i.v.m. veiligheid)
 • Als ze in het huis wat ze deelde met de pleger blijft wonen, moet ze de sloten veranderen.
 • Een familielid of vriend(in) zou een tijdje bij haar kunnen gaan wonen.
 • Kinderen moeten het adres en telefoonnummer uit hun hoofd leren, zodat ze in geval van nood de politie kunnen contacteren.
 • Veranderen van telefoonnummers en afschermen van accounts op sociale media.
 • Eventueel andere diensten op het werk gaan draaien en collega’s informeren dat ze geen informatie aan de pleger mogen verstrekken.
 • Veranderen van woon-werkroute.
 • Als de pleger extreem gewelddadig is, de kinderen van school laten veranderen.
 • Naar een andere supermarkt, religieuze verzamelplek, etc. gaan.
 • De buren informeren over de situatie en hen vragen om de politie te bellen als ze vermoeden dat ze in gevaar is.

Als ze besluit om een rechtszaak aan te spannen, kan ze How To Build Your Own Domestic Violence Case Without A Lawyer lezen. Meer informatie over huiselijk geweld is te vinden op www.vooreenveiligthuis.nl.

Written by Marleen.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.