เสียงสะท้อนจากมหาสมุทร

ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในลำดับที่ 6 ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงสู่ทะเลมากที่สุดในโลก โดยปัญหาขยะทะเลในปัจจุบันส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล สัตว์ทะเล และระบบนิเวศ ทั้งในทะเลและชายฝั่งอย่างมหาศาล รวมถึงผลเสียต่อเศรษฐกิจในการทำลายทัศนียภาพของสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งอาจทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้ลดลง วันนี้ Cheewid อยากชวนเพื่อนๆ มามองปัญหาขยะทะเล ผ่านการบอกเล่าของอาสาสมัครดำน้ำเก็บขยะทะเล ร่วมกับ Guide GURU ที่เป็นกระบอกเสียงสะท้อนปัญหาขยะจากมหาสมุทรมาให้พวกเราได้ฟังกัน

เสียงสะท้อนจากมหาสมุทร
เสียงสะท้อนจากมหาสมุทร

เปิดยอดขาย Café Amazon 357 ล้านแก้วต่อปี สร้างคุณค่าให้สังคมอย่างไรบ้าง?

Café Amazon แบรนด์กาแฟสัญชาติไทย ที่อยู่เคียงข้างคนไทยมาเป็นระยะเวลา 19 ปี ซึ่งในปัจจุบันมีสาขากว่า 3,800 สาขาในประเทศไทยและอีก 10 ประเทศทั่วโลก วันนี้ Cheewid จะชวนมาดูกิจกรรมของ Café Amazon ตลอด 19 ปีที่ผ่านมา มีโครงการอะไรบ้าง ไปดูกันเลย Café Amazon จัดหาเมล็ดกาแฟจากชุมชน (Community Coffee Sourcing : CCS) เป็นโครงการในการเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก ไปจนถึงรับซื้อเมล็ดกาแฟจากแหล่งนั้น ๆ ทำให้เกษตรกรมีรายได้ และความเป็นอยู่ดีขึ้น จากการรับซื้อในราคาที่เป็นธรรม โดยมีวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมโครงการจำนวน 8 กลุ่ม และเกิดโครงอีก 2…

เปิดยอดขาย Café Amazon 357 ล้านแก้วต่อปี สร้างคุณค่าให้สังคมอย่างไรบ้าง?
เปิดยอดขาย Café Amazon 357 ล้านแก้วต่อปี สร้างคุณค่าให้สังคมอย่างไรบ้าง?

ปัจจัยสู่ความสำเร็จของกิจการเพื่อสังคม (Success factors of social enterprises)

เป็นที่รู้กันดีว่า.. เป้าหมายหลักของกิจการเพื่อสังคม คือการทำให้สังคมดีขึ้น โดยใช้การบริหารธุรกิจที่มีความยั่งยืน ผสมผสานเข้ากับธุรกิจที่สามารถทำกำไรได้ เพื่อให้ตัวธุรกิจ และกำไรที่เกิดขึ้นกลับมาสร้างคุณค่าคืนสู่สังคม ในปัจจุบัน มีนักธุรกิจรุ่นใหม่ต้องการพัฒนากิจการเพื่อสังคมเกิดขึ้นมากมาย แต่ไม่ใช่ว่ากิจการเพื่อสังคมทุกแห่งจะประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์เสมอไป จากข้อเท็จจริงส่วนใหญ่มีธุรกิจเพื่อสังคมจำนวนน้อยมาก ที่ประสบความสำเร็จในด้านความยั่งยืนของธุรกิจ และในด้านการช่วยเหลือสังคม

ปัจจัยสู่ความสำเร็จของกิจการเพื่อสังคม (Success factors of social enterprises)
ปัจจัยสู่ความสำเร็จของกิจการเพื่อสังคม (Success factors of social enterprises)
Cheewid

Cloud software serving nonprofits and social enterprises in Thailand, with a focus on fundraising and recruitment.