Highlighted by •愛琳•

See more

เขียนมายืดยาวก็เพราะแค่อยากจะบอกว่า บางที เราเองก็ไม่รู้ตัวหรอกว่าเราชอบใครสักคนเพราะตัวของเขาจริงๆหรือเรากำลังชอบใครสักคนในจินตนาการของเราที่ไม่ใช่เขาจริงๆกันแน่ เพราะบุคคลในจินตนาการคนนั้นช่างแสนดีตรงกับใจเราเสียนี่กระไร เลยคิดๆไปว่าบางที การแอบชอบใครสักคน ชอบคนๆนั้นในเวอร์ชั่นจินตนาการของเราอยู่เงียบๆมันก็เป็นสิ่งที่ดีงามมากพอตัวแล้ว ถ้าเราจะกระโดดเข้าไปชอบคนๆนั้นในชีวิตจริงๆขึ้นมา เราก็จะต้องมาจัดการกับความจริงที่เรียกว่า “ความสัมพันธ์” ซึ่งมันเป็นอะไรที่ยุ่งยากมากกว่า ความชอบ มากมายหลายเท่านัก หรือ ถ้าเรารักของเราอยู่ฝ่ายเดียว มองเขามีชีวิตของเราไปอย่างชื่นใจชื่นชม ความรัก มันก็ยังง่ายกว่า ความสัมพันธ์ อยู่ดี(มั้ง)