นัฐพล ไทยสาครพันธ์

คุณพ่อลูกสองผู้หลงไหลการเขียนโปรแกรม จบการศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ในการทำระบบซอฟต์แวร์มากว่า 10 ปี

นัฐพล ไทยสาครพันธ์