แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

 • ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
  - สรุปสาระสำคัญ และ แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
  - สรุปสาระสำคัญ และ แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  - ความรู้ด้านการวิเคราะห์และวางแผนการประสานงานและการจัดการองค์การ 
  - สรุปสาระสำคัญ และ แนวข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 
  - ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 
  - สรุปสาระสำคัญ และ แนวข้อสอบ ระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาและการนำเงินส่งคลัง 
  - สรุปสาระสำคัญ และ แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
  - สรุปสาระสำคัญ และ แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 
  - สรุปสาระสำคัญ และ แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
  - สรุปเหตุการณ์สำคัญรอบโลก 
  - เทคนิคสอบสัมภาษณ์
   — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
  -อัพเดทแนวข้อสอบ ทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน 
  -ล่าสุด อัพเดท และรวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลย ล่าสุด 
  -อัพเดท และรวบรวมแนวข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบจากสนามจริง ล่าสุด 
   — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
  แนวข้อสอบมี 2 แบบ รูปแบบการสั่งง่ายๆดังนี้ 
  (1). ไฟล์ด่วน (pdf) ราคา 395 บาท ส่งทางอีเมลล์ (ได้รับทันทีหลังการโอนเงิน) 
  (2). หนังสือ ราคา 585 บาทส่ง EMS ทาง Kerry (รวมค่าจัดส่งแล้ว) 
   — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
  ช่องทางการโอนเงินชำระค่าเอกสาร ชื่อบัญชี นายสหชัย งามชัยภูมิ 
  1. ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 774–0–37691–4 สาขาเสริมไทยคอมแพล็กซ์ มหาสารคาม 
  2. ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 030–8–77126–1 สาขาบิ๊กซี มหาสารคาม ส่งเร็วทันใจได้ไฟล์ทันทีหลังการโอนเงิน