Окупант і далі топче нашу землю. Люди вмирають. У 21-му столітті творяться такі безчинства, а світ і далі мовчить. Хочуть щоб історія повторилась знову, як за часів Гітлера і Сталіна?

Ось що було в 1939–45 рр.
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.