Hvordan skal du afslutte dine e-mails?

Jeg er ret sikker på, at de fleste flok derude nogle gange føler, at de sejler rundt i e-mails. Der er en endeløs strøm af tips, rabatter, fake news og jeg ved ikke hvad. På en eller anden måde, som mange ikke er klar over, har man fået tilskrabet sig disse mails på baggrund af et eller andet, man har foretaget sig på sin computer.

Der findes samtidig rigtig mange tips til, hvordan man skal håndtere og sortere sin indbakke. I stedet synes jeg vi skal forsøge at gøre op med uduelige e-mails og starte en revolution — lad os KUN skrive gode e-mails!

Selvom du sender en god og velformuleret e-mail bliver den alligevel ikke besvaret efter ønske og her tror jeg de fleste kan nikke anerkendende til, ikke at have svaret eller klikket på en e-mail.

Hverdags e-mails
Det går ud over alle de e-mails, som vi sender i hverdagen — altså de mails vi aktivt sender til hinanden.

Hvordan kan du sikre, at du får et svar på dine e-mails, trods den massive strøm i folks indbakker?

En virksomhede ved navn Bommerang har foretaget en ganske glimerende undersøgelse om netop dette problem.

De undersøgte 350.000 e-mail tråde og fandt ud af, hvilke afsluttende ord i e-mail, som virker bedre end andre — altså til at få folk til at svare med det samme.

De klassiske afslutninger (engelsk):

 • Sincerely
 • Cheers
 • Warmly
 • Thanks
 • Regards
 • Best
 • Take care
 • Ciao
 • Talk soon
 • Looking forward to your thoughts
 • Dine initialer
 • Ingen afslutning

Kan du gætte hvilken én, som havde det bedste resultat? E-mails som slutter med et element af taknemlighed, har en væsentlig større chance for at få et svar med det samme. E-mails som sluttede med “thanks in advance” havde en 65.7% svarrate. Generelt for e-mails der sluttede på “thanks” havde de en en svarrate på 63%.

De dårligste:
Det har også noget værdi lige at påpege, hvilke afslutninger der bestemt ikke virkede. “Regards” og “best” havde overraskende dårlige resultater. Det har måske noget at gøre med, at det er den mest brugte afslutning på e-mails i udlandet.

Det er altså ikke tilfældigt hvilken afslutning du vælger at bruge i din e-mail marketing, som for de fleste er en rigtig stor del af deres hverdag!

Like what you read? Give Chris Kleis a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.