Et lille stykke grundtvigianisme i New York

Det amerikanske præsidentvalg 2016

Tekst: Anders Holmgaard
Foto: Mads Christensen

102 Willow St, Brooklyn NY

Den Danske Sømandskirke i New York spiller en central rolle for de danske New Yorkere. På en skæbnesvanger valgdag mødtes over 50 danskere for at socialisere i kirkens lokaler.

BROOKLYN, NEW YORK: I et flot Brownstone-hus i den pæne del af Brooklyn, med udsigt til Manhatttan og Frihedsgudinden, ligger den danske sømandskirke.

I aften er speciel. Det er valgdag, og mens solen forsvinder ned bag Frihedsgudinden, som et varsel på det, der kom til at ske senere på aftenen, fyldes kirken med glade gæster.

Præst Julie Sløk byder velkommen

Duften af stegt flæsk og persillesovs har for længst spredt sig til hver en krog af husets tre etager. I kirkerummet lyder hyggelig snak og latter blandt mængden, der hurtigt fylder kirken op. I det ene hjørne står et lille orgel, og i det andet står prædikepulten. Den er blevet flyttet til fordel for de borde og stole, som er blevet sat frem i dagens anledning. Aftenen er dedikeret til socialt sammenhold. Danskere er mødt op for at være sammen med andre danskere i en by, hvor Sømandskirken står helt centralt placeret for fællesskabet.

Der bredte sig hurtigt en hyggelig, nærmest familiær, stemning i ejendommen

Hanne Ankersen har boet i New York siden 2000, da hendes mand fik job hos Mærsks amerikanske afdeling. Første gang hun satte fødderne på kirkegulvet var da hendes datter skulle konfirmeres. Hun valgte at konfirmere hende i en dansk kirke over en amerikansk.

“Den danske kirke er meget rummelig, og det er de amerikanske kirker ikke altid. Når man kommer herind er det som om man kommer tilbage til et lille stykke grundtvigianisme, som man ikke kan få andre steder i New York,” siger Hanne Ankersen og fortsætter:

“Kirken er et miks af noget kirke og noget socialt.”

Hanne Ankersen ses her til højre i billedet — Stina Petersen og Jacob Lund

Det sociale er vigtigt for parret Stina Petersen og Jacob Lund. De kom hertil for 3,5 år siden på grund af Jacobs arbejde. Især Stina har draget fordel af kirken, selvom hun ikke er religiøs.

“Her i kirken er der stor fokus på rummelighed, og det vil jeg gerne støtte op om,” siger Stina, som siden hun ankom med sin mand har startet sin egen enmandsvirksomhed som fotograf. Parret er begge enige om, at kirken giver et stort fællesskab, og de har også fået en håndfuld gode venner gennem kirken.

Kirken havde besøg af en gruppe gymnasielever, der her ses på vej videre

Da de ankom for 3,5 år siden opdagede de, at det var let at komme i snak med amerikanerne, men det var sjældent, at man kom til at kende dem mere end det.

“Den kulturforskel skulle vi lige vænne os til, og derfor var det godt at have nogle danskere at mødes med i kirken,” siger Jacob Lund, og Stina Petersen supplerer:

“Netværk er voldsomt vigtigt, og det får man nemt her i kirken.”

Fik du noget ud af artiklen?

Vi skriver af nysgerrighed og lysten til at formidle historier, du ikke kan få andre steder. Vi er ikke styret af det mainstream nyhedsbillede. Vi kigger gennem sprækkerne til det virkelig liv og tager os tid til at gå i dybden med historien.

Da vi ikke er styret af medierne, betyder det oftest, at vi ikke er finansieret af medierne, og derfor bliver historierne til virkelighed med penge fra egen lomme. Hvis du vil læse mere, se mere og opleve mere af vores perspektiv på verden, så kan du donere til vores arbejde på MobilePay: 30 74 64 60. Pengene går til udgifter, rejseomkostninger og logi.

De bedste hilsener,

Mads Christensen &
Anders Holmgaard

Christensen & Holmgaard

Written by

Journalist og fotograf, gået sammen for at udforske verden gennem historier og motiver.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade