Ett öppet brev till blivande Sverigedemokrater
Björn Henriksson
89

vilken planet befinner du dig på? handgranater, skjutningar, knivskärningar, rån, bidrags bluffar mm mm mm du måtte bo i Bromma . . . inom 36 månader kommer bostadsbubblan spricka (kanske med Kinesiskt stöd?) pensionspengarna puts väck, transfererings systemet kollapsar, medelklassens betalningsvilja borta, invandrare/flyktingar lämnar Sverige i betydande antal. kvar blir väl Reinfeldt, MP och du? — lycka till! /cw

Show your support

Clapping shows how much you appreciated christer wulff’s story.