EXCLUSIEF 10% KORTING MILITARY BOEKELO VIP ARRANGEMENT!

Al vijf jaar is ons Social Media 4 Events vaste partner van Military Boekelo-Enschede. Daarom geven wij als ENIGE partner van het evenement 10% KORTING op het nieuwe all inclusive ** MILITARY VIP PLAZA & WALKING CROSSCOUNTRY ARRANGEMENT **!

  • All inclusive drank en catering arrangement
  • Toegang tot Military Vip Plaz
  • Toegang nieuwe Vip-deck crosscountry hindernis 'De WaterBak’

Bestel TIJDIG je VIP ticket met korting via: http://www.social-media-4-events.com/military-boekelo-vip-korting

Like what you read? Give Christian Fictoor a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.