Eduka-SAYA

Limang Paraan kung Paano Mag-aral na may kasamang Saya!

ni Christian James Y. Encio

Ang isang ordinaryong estudyante sa modernong panahong ito ay nag-aaral nang mahigit 16 taon. Napakatagal, hindi ba? Kaya nga ang iba’y nagsasabi na ng “Ayoko nang mag-aral.” Ngunit, ang pag-aaral sa makabagong henerasyon natin ay hindi na tulad ng dati na nagpapainip sa mga estudyante. Subalit, ito na ay maaari mong lagyan na kulay at saya! Ito ang limang paraan kung paano mag-aral na may kasamang saya:

  • Makabagong pagsasaulo — Dati, iyong binabasa lamang at tinatandaan ang mga salita o parirala na kailangang sauluhin. Ngayon, maaari mo na itong bigyan ng ibang timpla. Maaari mong lagyan ng tono ng kanta ang iyong sasauluhin o kaya nama’y bigyan ng acronym ang unang letra ng mga salita upang ito’y iyong masaulo.
  • Bigyan ng premyo! — Sa bawat pagpupursigi, kailangan may gantimpala. Habang ika’y nagbabasa, maaari mong lagyan ng gummy bears o kahit anong pagkain ang iyong libro upang ito ay iyong kainin habang ika’y nakakatapos magbasa. Nabusog na ang utak, nabusog pa ang tiyan!
  • Gamitin ang iyong talento Kung ikaw ay magaling sa pagguhit, iguhit mo ang iyong pinag-aaralan. Kung ikaw ay magaling sa pagkanta, kantahin mo ang iyong binabasa. Tulad ko, may espesyal na koneksyon ako sa mga kompyuter kaya kung ako’y nag-aaral ginagamit ko ang kompyuter upang mas mahalin ko ang aking ginagawa.
  • Mag-aral nang sama-sama! “Two is better than one” ika nga ng iba. Isama mo ang iyong pinakamatalik na kaibigan o kaya nama’y ang iyong buong tropa at mag-aral kayo nang sama-sama. Lumikha kayo ng mga gawaing masaya tulad ng pagtatanungan at paunahang sumagot. Natuto ka na, nakasama mo pa ang iyong tropa!
  • Isipin mo! — Ano ang iyong iisipin? Dalawang bagay lang naman. Una, isipin mo ang iyong mga magulang na nagpupursigi magtrabaho upang mapag-aral ka lamang at mapakain sa araw-araw. Isipin mo na ang bawat numerong sinasagutan mo sa iyong pagsusulit ay sukli sa walang sawang paghihirap nila para sa iyo. Isipin mo ang saya sa kanilang mga mukha kapag nakikita nila ang matataas mong grado. Pangalawa, isipin mo ang iyong kinabukasan. Isipin mo na pagdating ng araw, magiging matagumpay ka sa iyong napiling karera. Isipin mo na ikaw naman ang magpapasaya at magpupursigi sa iyong pamilya. Isipin mo na marami kang maaaring gawin tulad ng paglalakbay sa ibang lugar kasama ng iyong pamilya. Isipin mo lang ang mga ito ay tiyak gaganahan kang mag-aral!
“The roots of education are bitter, but the fruit is sweet.” — Aristotle

Ayon nga kay Aristotle, mapait ang ugat ng edukasyon ngunit matamis ang bunga nito. Oo, totoo ito. Ngunit sa makabagong panahong ito, maaari mo nang baguhin ito. Dahil sa mga bagong pamamaraan ng pag-aaral, maaari mo nang sabihin na “The roots and the fruit of education are both very sweet.”

Magagawa Natin (F11EP-Ic-30)

Sa pamamatnubay ng mahal naming guro, Jonathan T. Galicia.