България — крила и корени

Повече от всякога сега е нужно завръщане към корените, без да се забравят крилата. И нови истории, които омайват с простотата и красотата на онова, което е заключено както в тях, така и между редовете им. На фона на завръщането към корените чрез фолклора, което се усеща понастоящем в България, снимките на фотографи като Асен Великов съхраняват и разпространяват българското културно наследство. И особено онази духовност, в която са запазени за поколенията думите и мъдростта на нашите предци. Фотографиите на Асен обаче, освен всичко останало, са и прекрасни разкази за любов, семейни ценности, традиции, които днес повече от всякога са онзи предупредителен звън, от който имат потребност мнозина, за да се събудят. И тази магия на пробуждане успешно се случва навсякъде в България. Сега.

Прекрасно е да виждаш как все повече се възражда интересът към българския фолклор и традиционни носии от различни краища на България. Българските бродерии (шевици), в които символите имат собствен код и послания, в последно време се радват на усилен интерес. Изписват ги по дрехи, колани, чанти, бижута, сувенири. Много от зрелостниците предпочитат да се появят на бала си в традиционна народна носия или да облекат одежда, в която са втъкани фолклорни елементи. И не, това не е временна модна приумица. Защото „Красотата на българския фолклор е визитната картичка на България”(Асен Великов).

Казват, че една снимка говори повече от хиляда думи. А колко думи са нужни, за да кажеш нещо за фотографа?

Той е на 55. Изглежда точно така, както може да си представите, че би изглеждал един хайдутин от старо време. Народните носии му отиват. И не, не е актьор. Обикновено е зад обектива, за да документира българския фолклор. Асен Великов. От град Левски, Плевенско. Той е и предприемач, мениджър на семейна фирма за производство на текстилни изделия за България и чужбина. Фотографията му е хоби, страст и призвание. Снимките му грабват погледа веднага. А фолклорните събират хиляди харесвания в социалните мрежи.

Image for post
Image for post
Асен Великов. Снимка: Александър Барон

Снима още от 90-те години, докато е студент. Като повечето хора и Асен поема по пътя на фотографията с пейзажи. Снима птици, животни, улици. Лица. Запечатва на кадри тежката и сива социална действителност в България след падането на тоталитарната власт. Следва известно затишие, в което малко се отдалечава от фотографията, но любовта им пламва отново — този път, за да оживее сред пищните фолклорни цветове на българското културно наследство. Резултатите не закъсняват — портрети, от които се лее хубостта българска и снимки, от които надничат народни обичаи и позабравени ритуали.

След искрата вече имахме и пламък, а сега вече е огън”.

Image for post
Image for post
Автентична българска сватба в Арбанаси (2017)

През 2014 г. Асен снима фолклорен фестивал и автентична фолклорна сватба, и това е началото на етнографската тематика в снимките му, която е емблематична за него и го превръща в най-обичаният български фотограф. Възпитаник на училище за фолклорни изкуства, самият той е на мястото си като етно документалист на българските традиции в национални и регионални фолклорни фестивали и събори (Жеравна, Рожен). Тези фестивали пресъздават автентичната атмосфера и традиции отпреди 200 години. В богатата им фолклорна програма звучат прекрасни песни от Родопа планина, нестинари танцуват върху жарава, разказват се истории от славното българско минало. Хората имат уникалната възможност в рамките на няколко дни да се пренесат в друго време, където са забранени всякакви съвременни елементи — от дрехи до телефони. Всичко е автентично, старобългарско, в духа на заедността. И Асен всяка година е там, за да запечатва тези автентични мигове за поколенията. Пътуващата му изложба „Различната България” има реализирани множество посещения в различни градове на страната, а неотдавна — и в Лондон. Негова снимка ще украси корицата на пътеводител за чуждестранни туристи. Женен, с три деца. Живее в София, България.

Image for post
Image for post
200-годишна национална носия

Той не просто снима. Той е ловец на скрити емоции — плахи усмивки, детски очи, в които е побран целия свят, първи подарени цветя, магични движения на фолклорни танци, оживени от танц автентични костюми и етнографски възстановки, в които дори не е нужно да има предварителен сценарий. „При мен няма подготовка. Важно ми е да хвана емоцията в погледа. Било закачка, било свян, било смях или сълза.”

Image for post
Image for post
Родопчанка с гайда

Докато гледаш снимките на Асен, сякаш стъпваш по древен път, по който стъпките тежат, но всъщност са безшумни. По него те съпровожда плачлив писък на гайда и глух ритъм на тъпани. Прекрасните портрети на жени, мъже и мигове в заедност се разливат в един огромен калейдоскоп, отвъд рамки и концепции, отвъд времето. Позабравени мелодии се леят от снимките, разказват приказки за пасящи стада, за изгубени в студа овчари, за мъжка смелост и женска нежност, за детски мечти и слънчеви поляни. За хора, ходещи по огън. В снимките на Асен бъдещето е такова, каквото мечтаете да го видите — обнадеждено, мило, любящо. Това е България вчера, и днес, и утре. Вечна и различна. Като река, през която минават времена, стъпки, следи. Водите ú никога не са едни и същи, и все пак са там. Уловените мигове на Асен живеят свой живот. И разказват за древен народ, за чиято хубост и сила не са нужни много думи. Дори не са нужни думи въобще. Различната България, която винаги е била една и съща. Но това трябва да се припомня. И да не се забравя. Едно напомняне за пребъдване, за вечност, в който духът води поколенията из собствената им история. Асен умее да съхранява за поколенията онези моменти, които връщат времето.

Image for post
Image for post
Жеравна 2017

2018. Бъдеще, неслучило се все още, в което България ще бъде под светлините на прожекторите на световното внимание — в предстоящото домакинство и председателство на Съвета на Европа. България, древна и млада. Държава, която няма нито едно пленено знаме в цялата история на съществуването си. Различната България, която искаш да виждаш всеки ден. Една България, в която животът е и хубав, и простичък, и пъстър като шевица. В която няма място за евтин популизъм и неспазени обещания, излъгани надежди или борби за власт. България на талантите, на художествените занаяти и на стремежа към красота и познание. В която духът не е сломен, а жив, творящ. Вечен. Той трябва да достигне до всяко сърце и почуквайки на вратата му, да напомни, че само обединението създава силата, а тя самата иде от съзнанието за единството, братството и любовта.

България. Държава, дала на света много повече, отколкото е известно. И която фотографи като Асен Великов, снимащи със сърце, я връщат на българите. Само това е достатъчно, за да се превърнат снимките му в огледало, в което древна България се оглежда чрез безбройните лица на младостта, за да осъзнава вечността си. В носии хората ú светят. Остават без възраст, само по себе си — прекрасни пазители на духовност, закодирана в символи, багри и мелодии. Късчета вечност за бъдното, побрали спомен за минало. Те ще ни завръщат към корените, без да ни отнемат крилата.

Image for post
Image for post
Семейство

Следват го и други. Асен не е сам в това, което прави, но е един от първите, провидели и усетили духа на онова възраждане, което отсява само най-необходимото за съвременната българска история. Само когато познаваш традициите, можеш да обикнеш народа си.

Асен винаги ще е там, където душите си говорят без думи и където се случва магията. Защото е част от нея. Асен Великов, най-българският фотограф. Да връща България на българите е негова мисия — за да стане тя мястото, където биха искали да бъдат корените на бъдещето им. Днес.

Христина Чопарова

Повече снимки — в галерията на сайта “Ние ви чуваме

Англоезичната версия на публикацията може да видите ТУК.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store