www.hjelpdahlmedia.no

Å forstå tid, er kunsten til alt fremtidig

Tid er den mest dyrebare ressursen på denne planet. Det som er viktig å forstå, er at mye av dagens teknologi er bygget på tidsbesparing. Tid triumpher alt. Det er derfor ny tale-teknologi som Google Voice og Alexa vil fungere. Å eksempelvis bestille en pizza med ekstra ananas gjennom å kommunisere med Alexa går mye kjappere enn å gjøre alt dette på egen hånd på pizzarestauranten sin nettside. De fleste Appene dere vet om er basert på tid. La meg elaborere:

Vipps er for eksempel basert på tid. En finansiell transaksjon som effektiviseres. Grunnen til at de gode og gammeldagse kontantene triller ned utdateringens vei, er fordi de er tidskrevende. I dagens høymoderne samfunn, er det å ta ut penger av en minibank, en tidskrevende prosess, i kontrast til to raske tastetrykk på vår symbiotiske livsgjenstand, mobiltelefonen. Med det sagt, så er det ikke nødvendigvis det at kontanter er så ressurskrevende gjenstander å vedlikeholde og ta vare på. Husk at det er utrolig mange Apper på telefonen din du må holde styr på, men som du bryr deg lite om ettersom alle befinner seg i samme enhet, er lett tilgjengelig og tidseffektivt . Denne akkumulerte tidsbesparelsen er noe du selvfølgelig i gjengjeld kan bruke på familie, venner, jobb og fritid.

En annen stor og kjent app: Uber, er også et godt eksempel på tidssparing. Å komme seg fra A til B, har aldri vært enklere. Uber effektiviserer prosessen, både tidsmessig, og økonomisk. Jeg tror de fleste applikasjonsgrunnleggere egentlig ikke tenker på at det de selger, er tid. Men hvis man virkelig setter seg inn i hvorfor man selger tid, og hvordan du kan endre på konsept, layout osv. for at sluttbruker sparer tid; kan man virkelig gjøre det bra i markedet. Det er viktig å fremstille tid i layouten i appen deres, og fremstille at dere er effektive. Foodora er flinke på dette. Gjennom markedsføring er det essensielt å fokusere på tids-behovet. Appene som vil vinne i markedet er de som minimaliserer tidsbruk mest! Det er et viktig konsept alle burde tenke på.

Hjelpdahl Media blogg

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.