www.hjelpdahlmedia.no

730 vs 73! Dette er for alle som legger ut innhold på internett “content creators”.

Vi lever i en verden med mer støy enn noen gang: alle kan hoppe på vogna, lage innhold, og distribuere innholdet på alle sosiale kanaler. De som virkelig “popper” har ofte et sterkt talent. ”Talent” kan være alt fra å være pen og morsom, til å være best på å produsere helt rent og informativt innhold.

Jeg mener per dags dato, at det er både lettere og vanskeligere enn noen gang, å bli oppdaget. Ting kan virkelig gå viralt, men det du tror kan være ditt potensielle ”breakthrough”, er som regel ikke det. Kjenner du deg igjen?

Ofte kan det være en av dine dårligste innholdselementer som former den gylne vei. De som vinner har som regel virkelig funnet sitt talent, utalisert det og smurt seg inn med tålmodighet.

Det er en ting de fleste ikke tenker på: Hvordan klarer man virkelig å “poppe” i en 2017-verden med så mye støy i markedet, og hvor alle kan være med? Volum! Volum er alt. Det er utrolig mange talentfulle content-creators i Norge akkurat nå, som ikke har poppet enda grunnet at de publiserer/poster ett innhold i måneden. Til alle dere som er i startfasen, og til dere som er på toppen og lager innhold på YouTube, Instagram, Snapchat, musical.ly. SoundCloud, Spotify; Volum er essensielt. Få ut så mye innhold som mulig. Det er ikke så lett å bli oppdaget, men er du dyktig nok så vil det skje. Bare forsett å poste, poste, poste!

Det er i midlertidig viktig at du ikke blir for knyttet til ett spesifikt innholdsstykke som du publiserer. Forventninger skal holdes moderate, til tross for at du får et knallbra instagrambilde, vlogginnlegg, mixtape og så videre. Grunnen til dette er at om forventningene dine ikke innfris, kan det medføre at du betrakter nye innholdsstykker av din konstruksjon, som ikke like gode, informative, kreative og lignende. I verste fall kan det resultere at du ikke publiserer det, og en potensiell god publikasjon går tapt.

Volum må opprettholdes! Markedet bestemmer og det smarteste du kan gjøre er å benytte talentet ditt, følge volum doktrinen, og bare poste, poste og poste. Prokrastinering og sturing rundt ditt innhold både før og etter publikasjon er produktivitetsdrepende. Få det vekk, og begynn på neste innholdsstykke! Det trenger ikke å være perfekt, bare dokumenter mer og ikke tenk for mye på å lage ett innhold som er “super-dupert”. ”730 vs 73” er: to (365x2) innholdselementer postet daglig vs ett innholdselement postet hver femte dag (365/5).

Hvem tror du vinner i en super-støyete verden: 730 eller 73?

Blogg — Hjelpdahl Media

Like what you read? Give Christoffer Hjelpdahl a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.