Tìm hiểu Google Adsense

Google Adsense là dịch vụ đăng ký làm đại lý quảng cáo cho Google ở những vị trí được chỉ định trên website của người đăng ký,.

-Các khách hàng cần phải trả tiền tùy theo dịch vụ cung cấp và các thỏa thuận với Google để có thể xuất hiện trên website của người đăng ký

-Người đăng ký không cần quan tâm nhiều đến mối quan hệ giữa bản thân và khách hàng, vấn đề là đảm bảo về nội dung website để đạt số lượng người truy cập nhiều nhất có thể.

-Ngoài ra người dùng còn có thể sử dụng số liệu để định hướng lại hoạt động kinh doanh.

Ưu điểm của Google Adsense.

-Dựa vào nội dung website để thể hiện các quảng cáo phù hợp.

-Các số liệu, thông số, khách hàng đều dựa trên nền tảng tìm kiếm của Google

-Được phép lọc các quảng cáo không hợp lý.

-Người đăng kí có thể tùy chọn các kích thước, nội dung trên quảng cáo

-Đa dạng các dịch vụ: từ khóa, vị trí địa lý…

-Đa dạng các loại quảng cáo có thể xuất hiện trên website: nhấp, xem, tương tác…

-Giá cả quảng cáo xuất hiện trên website tùy thuộc vào nội dung của quảng cáo và nội dung của website

-Google Adsense có nhiều dịch vụ để sử dụng: cung cấp tìm kiếm, hiển thị quảng cáo.

Điều kiện đăng ký Google Adsense

-Người đăng ký cần có một website

-Người đăng kí cần trên 18 tuổi , nếu dưới 18 tuổi thì cần có sự đảm bảo của người thân

-Người đăng kí cần tuân thủ đầy đủ các chính sách và điều kiện của Google.

-Website đã tồn tại ít nhất là 6 tháng.

-Website phải đảm bảo về mặt nội dung và kỹ thuật.

Yêu cầu về nội dung website

-Website cần phải có nội dung hữu ích, và liên quan.

-Nội dung không được phản cảm, có chứa các nội dung liên quan đến tình dục, phản động,…

-Nội dung trang web không được liên kết đến các trang web có nội dung người lớn khác.

-Không được hiển thị các nội dung mang tính chất người lớn

-Các nội dung được liên kết yêu cầu cần có bản quyền.

-Người đăng kí cần chịu trách nhiệm các nội dung trên website.

Cách thức hoạt động:

-Người đăng kí có nhu cầu sử dụng dịch vụ Adsense gửi một bản đăng kí lên Google, phía công ty sẽ tiếp nhận và kiểm tra website đăng kí đáp ứng đủ điều kiện đặt ra sẽ được cung cấp một đoạn mã dùng để dán lên website.

-Đoạn mã có dạng HTML nên người dùng cần có kiến thức về ngôn ngữ lập trình để sử dụng một cách hợp lý

-Các loại hình quảng cáo Google cung cấp thông qua đoạn mã Adsense: văn bản, hình ảnh, đa phương tiện, flash, video, hình động, âm thanh, đơn vị liên kết.

-Yêu cầu của Google đối với người đăng kí không được chỉnh sửa đoạn mã được cung cấp dưới bất cứ hình thức nào.

Các yêu cầu trong việc triển khai quảng cáo:

-Không được có các nội dung nhắc nhở người dùng cài đặt phần mềm trên website đăng ký.

-Không được nhấp vào quảng cáo của chính bạn.

-Không được nhờ người khác nhấp vào quảng cáo.

-Tôn trọng việc sử dụng thương hiệu trong quảng cáo

-Chọn vị trí thích hợp, không được gây hiểu lầm cho người sử dụng giữa điểm đặt quảng cáo và các tính năng trên website.

-Không được đặt quảng cáo dính trên toàn bộ website

-Không được đặt quá 3 đơn vị quảng cáo, 3 đơn vị liên kết và 2 hộp tìm kiếm.

Phương thức thanh toán:

-Có 3 hình thức thanh toán:

+Chuyển khoản ngân hàng.

+Chuyển khoản điện tử( EFT)

+Thanh toán qua séc.

-Hệ thống sẽ thu thập các thông tin về thu nhập của tài khoản đến ngày 30 hàng tháng và sẽ chi trả(nếu đạt được ngưỡng thanh toán) vào ngày 21–26 tháng sau.

-Nếu khách hàng có gặp vấn đề gì về ngân hàng, phương thức thanh toán cần liên hệ trước ngày 20 để hoàn thành giao dịch.

Một số thuật ngữ phổ biến trong Google Adsense:

CSE( công cụ tìm kiếm tùy chỉnh): một công cụ được Goolgle phát triển để thực hiện tính năng tìm kiếm ngay cả trong website của người dùng.

CPC(cost per click): chi phí mỗi lần nhấp chuột.

CPM( cost per 1000 impression): chi phí quảng cáo cho mỗi 1000 hiển thị

CPE: chi phí mỗi lần tương tác, người quảng cáo chỉ trả tiền cho mỗi tương tác tích cực trên website.

CTR: số lần nhấp/ số lần hiển thị quảng cáo.

RPM: doanh thu mỗi nghìn lần hiển thị.

API (giao diện lập trình ứng dụng): là giao diện hệ thống trên máy tính có thể sử dụng để truy cập vào chương trình của bên thứ 3

IFRAME: là một thẻ HTML sử dụng trong thiết kế web cho phép web được hiển thị trong một khung trong web khác.

Like what you read? Give Chí Thanh a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.