Jak se připravit na prezentaci

Prezentování dělá spoustě lidem problém. Já nejsem v tomhle jiný. Přesto si na to už začínám zvykat a občas si prezentování dokonce užívám. Užívám si to zejména u prezentací, na které se kvalitně připravím. Proto jsem se rozhodl sepsat pár činností, které se snažím dodržovat při přípravě.


1. Poznejte své publikum

Znalost publika je základním předpokladem kvalitní prezentace. Poznání publika pomáhá zvolit správný komunikační styl. Pokud budete prezentovat před odborníky v oboru, tak nebudete mluvit o obecných věcech a naopak. Je nutné přizpůsobit prezentaci publiku, protože tomu je určena prezentace.

2. Ujasněte si cíl prezentace

Každá prezentace by měla u posluchačů vyvolat nějakou akci (zamyšlení, obohacení o nové znalosti apod.). Když jsem např. obhajoval BP, tak mým cílem bylo projít, tj. cílem prezentace bylo prokázat znalost dané problematiky. Tomuto cíli jsem podřídil celou prezentaci (obsah a strukturu).

3. Znejte svou prezentaci

Pokud neznáte svou prezentaci, tak je něco špatně. Nemluvím o tom, abyste uměli nazpaměť prezentaci. Mluvím o tom, abyste měli přehled o tom, co je na slidu a co chce říct v daném slidu. Osobně doporučuji trénovat prezentaci — pokaždé to řeknete jinak, ale obsahově by to mělo být pořád stejné.

Tohle je asi nejdůležitější bod — pokud znáte svou prezentaci, tak vám to pomůže s trémou.

4. Jednoduchá prezentace

Cílem většiny prezentací není poskytnou publiku vizuální zážitek. Cílem také není vyvolat epileptický záchvat, proto šetřte s barvami a různými přechody mezi slidy. Snažte se mít jednoduchou prezentaci — ať už po vizuální stránce tak po obsahové stránce. Po obsahové stránce je nejlepším pomocníkem pravidlo 5x5 (max. 5 odrážek na slide a 5 slov v odrážce). Po vizuální stránce je nejlepší volit světlé pozadí a tmavý text. K čemu je hezká prezentace, když není vidět?

Prezentace by neměla být o slidech, které jsou za vámi. Prezentace by měla být o vás a o tom, co se snažíte publiku sdělit.

5. Zapojte publikum

Snažte se dělat prezentace interaktivní. Položte otázku do publika a počkejte na odpověď. Díky interaktivní prezentaci si budete přehazovat pomyslný míček s publikem — když bude míček na straně publika, budete mít chvilku pauzu, abyste nabrali další síly. Dalším efektem interaktivních prezentací je atraktivnost — lidé si z prezentace víc odnesou.

Samozřejmě to má i svou odvrácenou stránku — občas budete muset improvizovat, protože třeba dostanete odpověď, kterou jste vůbec nečekali.

6. Buďte sami sebou

Přece jen jsme lidé, kteří nejsou dokonalí. Proto se nebojte dát prezentaci lidskou tvář — buďte sami sebou při prezentování. Publikum to ocení a vy nebudete tolik ve stresu z prezentace, protože to budete vy. Nebojte se přiznat neznalost a nedělejte si hlavu z přeřeknutí, každému se to stává.

7. Rozmluvte se před prezentováním

Tento bod je velice často opomíjen. Díky rozmluvení se vám uvolní svaly v tváři a zahřejou se hlasivky, což zapříčiní lepší artikulaci. Je to taková drobnost, která může výrazným způsobem zlepšit dojem z prezentace. Nikdo nechce poslouchat prezentaci, ve které není rozumět prezentujícímu.


Na internetu je spousta článků o tom, jak se připravit na prezentaci. Bohudík je každý z nás originál, proto nemůže existovat jeden univerzální návod na perfektní prezentování. Mně pomáhá těchto 7 činností, které se snažím u každé přípravy používat. Díky tomu nejsem tolik nervózní a občas si to i užívám. Zároveň je nutné si uvědomit, že trénink dělá mistry. Čím častěji budete prezentovat, tím lépe se budete cítit při prezentování.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Chuan’s story.