Kære Kulturminister Mette Bock

Jeg har sendt følgende email til Kulturministeren om Danmarks forhandlingsposition i forbindelse med Ophavsretsdirektivet.

Kære Kulturminister Mette Bock

Jeg skriver som 1) medborger i Danmark og EU, 2) bruger af og fortaler for et frit og åbent internet, hvor alle kan komme til orde såvel politisk som for at markedsføre produkter og ydelser, og 3) som kulturskaber i form af skrivende journalist, podcast-producent, sangskriver og musiker.

Jeg er kraftigt bekymret om konsekvenserne af Artikel 11 og Artikel 13 i Ophavsretsdirektivet, både for mig personligt som medborger, internetbruger og professionel kulturskaber, og for mine medborgere, vores digitale fællesskaber og for mine kolleger i journalistikken såvel som musikken.

Artikel 11 pålægger hvad der svarer til en beskatning af links til nyhedssider ved at kræve tvangslicens af kommercielle platforme for at bruge mere end et par ord fra nyhedsoverskrifter i linkteksten. Artikel 11 definerer ikke nærmere hvad nyhedssider, kommercielle platforme, eller links indebærer, hvilket kommer til at lægge grobund for 28 forskellige licensordninger i, hvad der i ånden skulle være et harmoniseret indre marked.

Hvad endnu værre er, så holder Artikel 13 online platforme ansvarlige for deres brugeres ophavsretskrænkelser. Selvom ånden i forslaget handler om at beskytte rettighedshaveres interesser, så kommer Artikel 13 i praksis til at have en dæmpende effekt på muligheden for kreativ udfoldelse foruden en begrænsning af ytringsfriheden for millioner af mennesker.

Samlet set er Artikel 11 og 13 en gave til de store amerikanske teknologigiganter, som allerede er i fuld gang med at monopolisere kulturen og den offentlige samtale. Hvor de med deres horder af jurister og programmører er fint i stand til at efterleve reglernes bogstav, for eksempel ved hjælp af algoritmisk filtrering af indhold og koordination på tværs af licensregimer, så er håbet om, at de nogensinde møder hjemlig europæisk eller dansk konkurrence, fuldstændigt prisgivet.

Jeg opfordrer hermed til, at det danske forhandlingsmandat afviser den foreliggende tekst i Ophavsretsdirektivet, hvis Artikel 11 og Artikel 13 består i deres nuværende form.

Bedste hilsner

Henrik Chulu