10 Podcasts ไทย น่าปักตะไคร้ ไว้ฟังยามว่าง
Petch Kruapanich
1113

ถ้าชอบฟัง Podcast ผมเอง ก็มี Podcast ครับ

เป็น Podcast สำหรับคนรุ่นใหม่ที่อยากประสบความสำเร็จ และรวย “เร็วขึ้น”
โดยผมเป็นผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจมาแล้ว 14 ธุรกิจ ทั้งไทยและจีนครับ
มาถ่ายทอดประสบการณ์ให้ครับ

ลองมาฟังได้ครับ
หาใน Apple Podcast, Spotify, Soundcloud ได้ครับ
เข้าไปแล้วหาคำว่า “WARATTAPOB PODCAST”
[:อมยิ้ม01:]