Değişim üzerine
Berat
82

Değişimi Heraklitos attı Parmenides karşı çıktı lakin değişim diyince sofist şüphecilerden aklıma Protagaros geldi.Ona göre herşey değişiyorsa bildiğimiz sandığımız şeyler de değişir.O zamn bu budur diyemiz,çünkü herşey değişmektedir.

Peki şuan bildiğimiz herşey değişim üzerineyse,değişimi de bilemeyiz.O zaman Parmenides haklı değişim sadece bizim duyularımızdan geçen bir oyun.

Ne biliyim amk,nerden felsefe okudum.Keşke seçmeseydim diyorum şu bölümü bazen.

Yazı güzel.Kolay gelsin.

Like what you read? Give Karl Marx Horkheimer a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.