Educating customers - a long story

Thị trường Việt Nam ngày càng khốc liệt, tiền rót từ khắp nơi vào, team nào cũng muốn đánh nhanh chiếm nhanh. Nhảy vào xây mới cũng được, M&A cũng được. Miếng bánh tiềm năng thì có vẻ mỗi bên mới gặm được chút xíu, mà để nấu chín xong đến lúc ăn được thì chắc còn đổ không biết bao nhiêu công sức, tiền của nữa để giải quyết bài toán khách hàng Việt Nam.

Ngồi nói chuyện với anh Hùng Phạm (Stanford) đang xây Techelite, cũng ra nhiều thứ. Từ ngày Techelite launch vẫn cứ đinh ninh các bạn ấy sẽ đối đầu trực tiếp với Ticketbox. Nhưng bản thân market, strategy, taste và interest của hai CEO lại có nhiều điểm khác nhau cơ bản, trong đó có việc educate event organizer và customers. Bài toán này chắc tất cả B2B2C hay B2C đều gặp phải, Mytour cũng đang đau đầu.

Nếu ai ngoài ngành hỏi lợi thế của Mytour là gì, chắc cũng không ngần ngại trả lời là đội ngũ chăm sóc khách hàng cực tốt, cực xịn, mỗi khách có một bạn tư vấn riêng luôn. Đi gặp các đối tác vẫn rất tự hào về chuyện đó, đặc biệt là các bác gov, banks, big corp,… Mà đối tác nghe vậy tất nhiên là sướng rồi.

Nhưng từ khía cạnh một Tech startup thì đấy rõ là đi đường ngắn. Mục tiêu rồi trước sau gì cũng phải chuyển sang OTA, để tech làm vai trò của nó chứ không phải lấy sức người ra mãi được. Khách sạn và khách hàng được educate từ đầu đến cuối để có thể sử dụng sản phẩm chứ không phải làm hộ họ.

Một phần đông dân trí ta còn thấp, một phần nữa thì khôn lỏi và hay suy nghĩ ngắn hạn. Thế dẫn đến nhóm đầu sẽ rất ngần ngại cái nhóm sau. Nhìn thị trường vừa buồn lo, vừa thấy rất nhiều thử thách. Techelite quyết tâm không adapt mà educate khách hàng ngay từ đầu, nếu làm được bản thân mình thấy là một thành công rất lớn.

Keep ahead. Play with the challenge!

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Cindy Nguyen’s story.