Image for post
Image for post

Bugün Golang ile yazılmış bir projeyi sunucuda nasıl çalıştırırız kısaca ona deyineceğim.

Öncelikle ben projemizi sunucuya yükleyelim.Daha sonra main.go dosyasının bulunduğu dizine gelip projeyi deploy edelim.

go build -o webpage

NOT: Burada belirtiğimiz webpage yi siz istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz, projeyi bu isim üzerinden çalıştıracağız.

Şimdi denemek için deploy ettiğimiz projeyi çalıştıralım.Bunun için sadece projenin ismini yazmanız yeterli.
Örneğin yukardaki projeye göre ./webpage komutu.

Image for post
Image for post

Projeyi bu şekilde çalıştırdığımız zaman terminali kapatırsak projemizde durur.Bu sebeple projemizi servis olarak arkaplanda çalıştırmalıyız. Bunun için /etc/systemd/system dizinine gidip bir servis dosyası oluşturalım.

sudo nano golangweb.service

Bu dosyanın içerisine aşağıdakileri yapıştıralım.

Dosyayı kaydedip kapatalım. Şimdi ayarların geçerli olabilmesi için sunucumuzu yeniden başlatalım. …

Image for post
Image for post

Bugün Docker teknolojisini kullanarak full bir stack oluşturacağız.Öncelikle örnek senaryomuzda backend de Asp.net core web api, front da ReactJs, database olarak Postgresql ve bunları yayına almak için nginx kullanacağız.

Öncelikle ana klasör yapımızı oluşturalım
-db
— db.sql

-backend
— asp.net core web api projesi
— Dockerfile

-frontend
— react projesi
— Dockerfile

-nginx
— default.conf

db kasörü altında postgreSql de başlangıç tablolarını yüklemek için sql dosyası barındırıyoruz ve bu klasörü docker-compose da volume olarak ekleyeceğiz.
backend ve front altında zaten projelerin türlerini belirttim. …

Image for post
Image for post

Herkese merhaba,
dosyayı sunucumuza yüklemeden excel’den veriyi nasıl okuruz ona değineceğim.

Öncelikle web apimizin controllerında POST bir method oluşturalım.Bu metodun parametresi IFromFile olmalı.

Image for post
Image for post

Burada IFromFile önünde yazdığımız [FromForm] ifadesiyle bu veriyi form dan alacağımızı söylüyoruz.

Artık bir dosya elimizde var, şimdi bu dosyayı nasıl açarız ona bakalım.

Öncelikle ben excel okuma işlemi için ExcelDataReader kütüphanesini kullanacağım o yüzden ilk olarak bu kütüphaneyi nuget ten yüklüyorum.

Daha sonra okuma işlemleri için controllerda oluşturduğum method a aşağıdaki kodları yazıyorum.

yapacağımız işlemler bu kadar basit, bu şekilde sunucumuza dosyayı yüklemeden açıp isteğimiz işlemi yapabiliriz.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store