Image for post
Image for post

Bugün Docker teknolojisini kullanarak full bir stack oluşturacağız.Öncelikle örnek senaryomuzda backend de Asp.net core web api, front da ReactJs, database olarak Postgresql ve bunları yayına almak için nginx kullanacağız.

Öncelikle ana klasör yapımızı oluşturalım
-db
— db.sql

-backend
— asp.net core web api projesi
— Dockerfile

-frontend
— react projesi
— Dockerfile

-nginx
— default.conf

db kasörü altında postgreSql de başlangıç tablolarını yüklemek için sql dosyası barındırıyoruz ve bu klasörü docker-compose da volume olarak ekleyeceğiz.
backend ve front altında zaten projelerin türlerini belirttim. …


Image for post
Image for post

Herkese merhaba,
dosyayı sunucumuza yüklemeden excel’den veriyi nasıl okuruz ona değineceğim.

Öncelikle web apimizin controllerında POST bir method oluşturalım.Bu metodun parametresi IFromFile olmalı.

Image for post
Image for post

Burada IFromFile önünde yazdığımız [FromForm] ifadesiyle bu veriyi form dan alacağımızı söylüyoruz.

Artık bir dosya elimizde var, şimdi bu dosyayı nasıl açarız ona bakalım.

Öncelikle ben excel okuma işlemi için ExcelDataReader kütüphanesini kullanacağım o yüzden ilk olarak bu kütüphaneyi nuget ten yüklüyorum.

Daha sonra okuma işlemleri için controllerda oluşturduğum method a aşağıdaki kodları yazıyorum.

yapacağımız işlemler bu kadar basit, bu şekilde sunucumuza dosyayı yüklemeden açıp isteğimiz işlemi yapabiliriz.


Image for post
Image for post

Bugün son yılların yükselen teknolojisi olan Docker kullanarak bir php framework ü olan Codeigniter ı mysql ile bağlayarak local de nasıl çalıştırırız onu göreceğiz.

Öncelikle projenizin isminde bir klasör oluşturun. …

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store