10 Soru 10 Emir

10 Soru 10 Emir

İş yerinde insanın kendisiyle ilgili algılamayı yönetirken başvurabileceği iki yöntem Klasik Yöntem ve Alternatif Yöntemdir.

Klasik Yöntem’de çalışanlara, yıllarca kendilerini şu tür sorular sormaları tercih edilir ve şirket içi eğitimler de bu sorular çerçevesinde düzenlenir:

1. Nasıl tanınmak ve hatırlanmak (algılanmak) istiyorsunuz?

2. Özgüveninizi iş arkadaşlarınızın gözlerinden okuyabiliyor musunuz?

3. Müşterilerinizin, iş arkadaşlarınızın ve yöneticilerinizin size güvenmelerini ister misiniz?

4. Kendinizi nasıl farklı kılıyorsunuz?

5. Kurumunuzun hedeflerini öğrendiniz mi?

6. Kurumunuzu hedeflerine taşıyacak yolda sizin rolünüzü ve buna uygun stratejinizi belirlediniz mi?

7. İşyerindeki hedef kitlenize (birlikte çalıştıklarınıza) vereceğiniz mesajları tespit ettiniz mi?

8. Onlara uygun bir şekilde mesajların iletişimini yaptınız mı?

9. Çalıştığınız işyerinin kültür ve değerlerini iyice öğrendiniz mi?

10. Bu işyerinde kaç yıl çalıştığınızı biliyor musunuz?

Bu 10 sorudan sonra da direktif şekilde nasıl olunması gerektiğine ilişkin ’10 Emir’ tadında talimatlar sıralanır:

1. Her zaman pozitif olun!

2. İnsiyatif kullanın!

3. Risk almaktan çekinmeyin!

4. Yaratıcı olun!

5. Empati kurun!

6. Sizden beklenenden fazlasını verin!

7. Bireysel gelişiminize özen gösterin!

8. Çok değil verimli çalışın!

9. Hakkınız olan ödülü alın!

10. İş yerindeki süreçlerin gelişimine katma değer getirin!

Kaynakça

Ali Saydam. (2010) Eş ve Müşteri Nasıl Kaybedilir?, 1.Baskı, İstanbul: Remzi Kitabevi.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated CitiPR’s story.