döğüş kulübü

dövüş kulübünü izleyip sürekli “ulan bi kavgada çıksa dövüşsek” diye düşünür dururdum. o fırsat geçenlerde elime geçti, fikri abi korsan kitap işi yüzünden zabıtalarla dövüşücekti, bizi de çağırdı. biz de sigorta başvurusu yaptığımız için “ulan dayak yesek de sigortalıyız bişey olmaz” diyerekten olayın içine dahil olduk. dövüşmeden önce felsefe yaptım zabıtalara “abi o olay öyle değil” diye ama karşımızdakiler dövüş kulübü izlememiş insanlar çıkınca yedik dayağımızı. evde oturup çay içiyorum şimdi.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.