Kdo je (a není) solidární
Karina Kratochvilova
121

Škoda jen, že to tak trochu zabíjíte tou hvězdičkou a dovětkem: „*Tedy krom státních zaměstnanců, kteří dostávají peníze ne podle toho, co dokážou vytvořit, ale kolik dokážou vzít ostatním,“ který (nehledě na Váš záměr) evokuje, že státní zaměstnanec je jakási škodná, která po večerech sní, jak ožebračit ty, kteří skutečně něco dělají.

Z veřejných zdrojů je přeci placená i ta většina doktorů, o kterých píšete v úvodu, špičkový vědec z AVČR, univerzitní profesor, učitelka v MŠ atd. atd., kteří to jistě nedělají proto, aby někomu něco brali :-/.

Like what you read? Give Jakub Čížek a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.