Klan zorganizował bieg w terenie w okolicach Wilna

11 marca członkowie nieformalnej grupy miłośników przyrody i aktywnego wypoczynku „Klan” zorganizowali rajd pieszy oraz bieg w naturalnym terenie (trail running) zalesionymi wzgórzami okolic Wilna. Klanowcy przebyli odcinek w trudnym terenie (wzgórza, las, gęste zarośla) od Nowej Wilejki do Antokola.

Trail running jest to bieg w naturalnym terenie w wolnym tempie lub w konkurencji. Trail running bardzo się różni od innych form biegu tym, że podczas treningów biegacze czerpią przyjemność z bezpośredniego kontaktu z przyrodą.

c.l.a.n@yandex.com

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Grupa Klan’s story.