Вопрос как доказать, что опубликованные на странице предприятия данные действительно вносились им при участии в торгах, возникает достаточно часто.

Даже в судебном реестре есть решение, в котором оспаривается решение коллегии АМКУ, основанное на использовании данных Кларити.

В решении № 26-р/к от 29 марта 2018, говорится:

Як вбачається, зокрема, з інформації, розміщеної в базі даних публічних закупівель «Clarity Progekt», що розповсюджується в мережі Інтернет за посиланням http://clarity-progekt.info/edr/39455269/history; з контактної інформації, вказаної ПП «ХАРКІВСЬКА МІСЬКА ОХОРОНА» в договорах від 14.03.2016 № 090317/2М та від 10.03.2017 № 090317/12, укладених з ДЕПАРТАМЕНТОМ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ТА СПОЖИВЧОГО РИНКУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ; електронні поштові скриньки: e-mail:kp_ohrana@ukr.net

Clarity Project

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store