Vi måste agera eller bli omsprungna!
SpotifySE
49153

Historien visar att det är lönlöst att vända sig till politiker då ingen politiker någonsin har byggt lägenheter, skapat jobb eller utbildat unga.

Istället för att krypa för dagens politiker som inte bryr sig borde folket vända sig till alternativa partier.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Clint Dyning’s story.