Bir kadın için defter doldurmak

Fikir bana ait değildi fakat bir süreliğine tarih atarak rutinimden bahsettiğim bir defter doldurdum

Güzel bir çalışma olmuştu

Her yazdığım sayfa için bir parça da yazmıştım

Bir süredir bu kadar hissederek bir şeyler yaptığımı hatırlamıyorum.

Kendi yarattığım distopyada veya alternatif geleceklerden birinde olmalıyım

Diğer paralel evrenlerde en başında daha az hatalar yaparak üzülmene sebep olmadan genelde sıcak gülüşünle karşılaşabilirdim

Benim yerime başka bir ben vardır bunu yaşayan diye pozitif yaklaşımımı bozmadan günüme devam ediyorum.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.