Küçükken yaşanan şeyler ve karaktere etkisi

Şimdi konuya nereden başlasam karar veremedim

Birkaç tane küçük kızı ele alıyorum ve bu kızlar ilkokula başlıyor farklı yerlerde farklı aile ilgisiyle vs.

Yaş küçük olduğunda nelerin ne kadar etkili olduğunu bilemeyiz

Sonrasında aslında prenses olmadıklarını fark ediyorlar oysaki aileleri daha farklı davranmıştı

Zaman geçiyor ve bu küçük kızlar şişman olmaktan geri planda olmaktan sıkılmış durumdalar

Ve bir şekilde kilo veriyorlar

Birisi zevk alıp almadığını belirsiz o gün etrafında kim varsa yatmayı tercih ediyor

Diğeri yapaylığı kasıntılığı tercih ediyor verdiği kilolar ile her şeyi kaybetmiş adeta hayal gücü yok ayrıca dışarıya yansıttığından kalitesiz

Bir diğeri spor yapıyor bir şeylerin parçası olmaya çalışıyor

Söylemek istediklerim bu kadar

Like what you read? Give cemal sevgi a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.