Đá cắt dùng để cắt inox chuyên nghiệp

Đá cắt inox được xem là công cụ dùng để cắt kim loại inox theo ý muốn. Tuy nhiên, vẫn có thể cắt gọt các kim loại khác như: sắt, nhôm,…

Được chế tạo dùng để cắt nhiều loại inox khác nhau, từ loại mỏng nhất cho tới loại có đồ dày lớn. Hiện nay, trên thị thường cung cấp khá đa dạng các loại đá cắt khác nhau như: đá cắt bosch, đá makita, đá cắt tailin, hay thương hiệu đá cắt đầu trâu khá nổi tiếng,.....

Có nhiều quy cách khác nhau, tùy theo nhu cầu cũng như mục đích sử dụng như:

+ Đá cắt loại100

+ Đá cắt loại125

+ Đá cắt loại 350 - loại này khá phổ biến

Đá cắt là công cụ không thể thiếu trong công việc gia công inox, giúp ích rất nhiều cho người thợ cơ khí, cắt được nhiều loại inox khác nhau, đem lại hiệu quả sử dụng cao nhất.

Loại đá cắt này còn có thể dùng để cắt sắt, cắt không thua kém gì loại đá cắt sắt hiện nay.

Tùy theo nhu cầu sử dụng của công việc . Mỗi loại đá cắt khác nhau phục vụ cho quá trình gia công khác nhau.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.