🔥🔥🔥Làm nhiệm vụ ngay nhận 1 TBTC vào tay và 18$ tiền thưởng

CoinNess.com
Feb 12 · 2 min read

🤜🤜🤜Đăng ký tài khảo giao dịch Boboo từ liên kết bên dưới để nhận 0,5TBTC miễn phí
https://www.boboo.com/m/register/hSGlyM?source=TBTC

💰(1) Tìm hiểu cách thực hiện giao dịch hợp đồng demo chỉ trong 1 phút bằng video này: https://youtu.be/e4lwmHHpY08
Chia sẻ giao dịch hợp đồng demo của bạn cho @SayY4E để giành được 30CNNS & 0,01TBTC, tối đa 3 lần mỗi ngày.

💰(2) Thực hiện giao dịch hợp đồng thực tối thiểu 10$, chụp ảnh và gửi cho quản trị viên @Bobooadmin để nhận 0,02TBTC. Nếu bạn giành được lợi nhuận hơn 2% trong hợp đồng thực tế, hãy cung cấp ảnh cho quản trị viên @Bobooadmin để nhận thêm 0,03TBTC.

💰(3) Chia sẻ bài đăng của chúng tôi với các nhóm telegram Việt Nam, websites, diễn đàn, nhóm facebook có chủ đề về tiền điện tử hoặc trang facebook của bạn, có thể gửi cho @tuandung2809 để nhận 30CNNS & 0,01TBTC, tối đa 3 lần mỗi ngày.

💰(4) Hướng dẫn cho người dùng mới tìm hiểu cách thực hiện giao dịch hợp đồng demo, cung cấp UID của người bạn đó cho quản trị viên @SayY4E để nhận 50CNNS & 0,015TBTC.

🎁🎁🎁Quy tắc:
💎(1) Chúng tôi sẽ công bố danh sách những người nắm giữ TBTC hàng ngày và gửi TBTC mà bạn giành được vào mỗi thứ Năm!

💎(2) Nếu bạn có thể lợi nhuận hoá thêm 1 TBTC vào số dư của mình, @Bobooadmin, chúng tôi sẽ tặng cho bạn 3000CNNS≈18$ (với ít nhất 10 giao dịch demo và đòn bẩy mỗi giao dịch tối đa 20).

💎(3) Để tránh gian lận, chúng tôi sẽ kiểm tra một số người chiến thắng trước khi chúng tôi gửi tiền thưởng.