HubrisOne Application

Coinveteran
Aug 14 · 2 min read

HubrisOne gelişen ve değişen her gün yeni bir oluşumla karşımıza çıkan kripto para birimleri dünyasında bize bir bankacılık sisteminin çok daha ötesinde olanaklar sunmaya başlıyor. HubrisOne App ile attıkları adıma büyük bir ivme kazandıran Hubrisone yöneticileri değerlendirme ve takip etmeye değer değişiklik ve yenilikler yapıyorlar. Bu kripto dünyası ekosisteminde, uygulamanın geliştirici ekibi, HubrisOne’nin uygulama ve altyapısında bir değer deposu olarak, nasıl para transfer edileceği, ara yüz içinde nasıl erişim sağlanacağı, indirimler yapılacağı ve form olarak kullanılacağı Hubris Token (HBRS) adlı işlevsel bir yardımcı simge yayınladılar. HubrisOne banka kartı ile ilişkili ödemeye de yardımı olan bir uygulama olarak karşımıza çıktı. Entegre olan kripto para birimleri ve uygulamanın kredi tabanlı modülü sayesinde, giriş yapabilir ve arkadaşlarınıza tavsiye edebilirsiniz. Arkadaşlarının uygulamayı yüklerken sizi referans olarak gösterirlerse Hubrisone sizi ödüllendirecektir.

HubrisOne App’i kullanırken faiz oranlarında indirim, seyahat, konaklama, sigorta, finans, e-ticaret gibi seçebileceğin birçok kategori var. Sadece uygulamaya giriş yaptıktan sonra, banka hesabınızı uygulamaya bağlayabilir ve mal satın almak, uçak bileti rezervasyonu yapmak, otel rezervasyonu yapmak veya saniyeler içinde kripto para birimleri satın almak ve satmak için kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, her bir kullanıcıya yahut müşteriye HubrisOne banka hesaplarına veya cüzdanlarına eklenecek olan Visa / Mastercard HubrisOne güvenli banka kartı verilecektir. Müşteriler mal alımı ve bankacılık işlemleri yaptığında, Hubris belirtecinde% 1 geri ödeme alabilecekler.

Hubrisone App bazı yeni özellikler ile de güncellendi ve yeni sürümü yayınladı. Kripto cüzdanlarını birleştirerek, banka havalelerini yatırma / çekmek için akıllı ve analitik çözümler sunar ayrıca daha fazlasını tek bir uygulamada kullanarak şifreler ve sizden başkası uyulamaya giriş yapamaz. Hubrisone App para birimi varlıklarınızı yönetmeyi kolaylaştırır. Kripto ve Fiat Para Birimlerinizi kolayca erişip yönetebilir ve beş yüzden fazla Cryptocurrencies’i alır, saklar ve gönderir. Sadece bir e-posta adresi veya cep telefonu numarası kullanarak arkadaşlarımız ya da alıcılara kripto ile ödeme yapabiliriz. Diğer site ve uygulamalara gerek kalmadan da en iyi kripto para birimlerinin gün içindeki değişimlerini ve oranlarını HubrisOne uygulaması sayesinde canlı olarak takip edebiliriz.

WEBSİTE: https://www.hubrisone.com/

TELEGRAM: https://t.me/hubrisonebounty

UYGULAMA IOS/Android: https://apps.apple.com/za/app/hubrisone/id1447229687 / https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nettechnocrats.hubrisone.hubrisone

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade