כיצד בונים אמון עם עובדים?
Etti Gazit
391

אתי זכורה לי כאחת ממנהלות משאבי האנוש היותר מוצלחות שיצא לי לעבוד איתן. 
לאחר קריאת הכתבה אפשר להבין גם למה :) 
ישר כח!

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Ayal Avisar’s story.