Beste webhotell- hva som er det beste webhotellet i 2020

Coltuusii
Coltuusii
Nov 11, 2019 · 5 min read

Uavhengig av hvor nytenkende ideen din er for en webside eller hvor kunstnerisk og tiltalende den utformes, så er det slik at innholdet kan være både godt forberedt og brukervennlig, men dette vil ikke utgjøre en forskjell med mindre websiden blir værende online. Med bakgrunn i dette så spiller webhotell en stor rolle (og er kanskje også den viktigste faktoren) når du bestemmer deg for å etablere ditt eget nettsted. For øyeblikket har markedet for denne typen tjenester mange aktører og en av de største tilbyderne i markedet er Bluehost. Bluehost er uten tvil et svært stort navn blant selskapene som tilbyr webhotell. Dette amerikanske selskapet er en av de mest etablerte tilbyderne og ble grunnlagt av Matt Heaton i 2003. I denne anmeldelsen har jeg tatt med i betraktning det de tilbyr samt min egen erfaring med dem. Jeg vil begynne med fordelene, for så å se på ulempene samt foreslå noen forbedringer. Hovedspørsmålet jeg prøver å besvare er: “Lever Bluehost opp til sin popularitet?”

Fordeler

Hastighet

Det som kunder er mest interessert i er som du kanskje gjetter hastigheten på hosting. Sammenhengen er denne: Hvis webhotellet tilbyr høy hastighet vil siden lastes raskt. Jeg har testet lastehastigheten på min WordPress side som jeg har hos Bluehost ved å bruke programvaren Dotcom Monitor. La meg først nevnet at siden min inneholder en artikkel med 1000 ord, 6 bilder og bruker JavaScript, HTML og CSS formattering. Resultatene forteller sin egen historie. 0,9 megabit med innhold ble lastet på 1,6 sekunder. Jeg vil si tallene er ganske tilfredsstillende.

Pris

Som potensiell kunde er det å få mest mulig igjen for pengene dine viktig. Ulikt andre tilbydere med lignende pakker som for eksempel “InterServer” så tilbyr ikke Bluehost en måned gratis abonnement. Men uansett så vil kostnaden over et lengre tidsrom faktisk være noe lavere enn det konkurrentene tilbyr da pris nå er USD 2,67 per måned. I tillegg så hevder de å ha kuttet prisen betraktelig fra USD 7,99. Så det virker som det er et ganske godt tilbud.

For 2,67 USD per måned drar du nytte av 50 GB SSD lagring, ubegrenset trafikk, gratis SSL sertifikat, ett domene inkludert, 5 parkerte domener og 25 sub-domener med standard ytelse. Mer eller mindre alt du trenger hvis du planlegger å starte en webside.

Oppetid

Et av de viktigste parameterene vil være oppetid. Dette er tid som webhotellet holder siden online. Fra min personlige erfaring med dem så kan jeg si at jeg ikke har opplevd noen nedetid og jeg har brukt tjenestene deres i nesten ett år. Men ta ikke det jeg sier som en sannhet. Statistikken synes å vise det samme. Etter å ha testet nedetiden deres, viser statistikken at de kan holde sidene dine oppe 99,99% av tiden i løpet av et år. Den laveste gjennomsnittlige tiden en side var oppe var 99,91% målt i Oktober, en måned når vedlikehold planlegges. Som referansepunkt, så vil en relativt bra oppetid være et gjennomsnitt på 99,94% årlig. En ubetydelig forskjell, ikke sant? Vel, ikke akkurat. Hvis du beregner faktisk tid, så er en gjennomsnittlig server ikke oppe 312 minutter per år mens Bluehost sin er av i bare 53 minutter. Så basert på dette tilbyr Bluehost mer enn en tilfredsstillende oppetid.

Brukervennlighet for nybegynnere

Hvis du planlegger å starte din første nettside vil WordPress være et av de første alternativene som du tenker på da det er gratis. Det er en programvare som er enkel å endre basert på dine behov og utviklet for å støtte tanker du har om den perfekte websiden. Hvis du velger dette alternativet, kan det være fint å være klar over at Bluehost er den anbefalte webhotell løsningen til Wordpress.org siden 2005. Hva betyr dette? Ved å velge Bluehost vil den nye nettsiden din dra nytte av en mengde interessante WordPress muligheter. Jeg vil kort presentere hver av de nedenfor. WordPress er installert automatisk så du kan begynne å lage siden din umiddelbart. Da også sikkerhet er første prioritet, så vil du etter at du har opprettet din WordPress hosting konto kunne velge login alternativer i stedet for ordinær admin og passord.

Det finner sted løpende oppdateringer så du behøver ikke kaste bort tid på å søke etter siste versjon av WordPress på nettet.

Det er forskjellige tilleggstjenester og originale temaer skreddersydd for den spesifikke siden du ønsker å lage, noe som gjør det ikke bare veldig praktisk men også tilfredsstillende med tanke på utforming.

Fleksibilitet

Selv om hosting av WordPress er der de i hovedsak anbefales har Bluehost mye mer å tilby. Av de vertstjeneste de tilbyr er følgende verdt å nevne: Delt hosting for å hjelpe nye websider med mindre trafikk bruke felles ressurser og dedikert server hosting hvis du ønsker en server for dine egne ressurser. Dette er den perfekte løsningen for sider med mer trafikk/volum. I tillegg vil du ha frihet til å styre dine ressurser som du ønsker. Lagring i skyen noe som er svært nyttig i tilfelle serveren er nede da siden din vil ha mulighet til å bytte til en annen.

WooCommerce hosting som er den ideelle tileggstjenesten å bruke hvis du planlegger å åpne en virtuell butikk.

Virtual Private Server, noe som betyr at en fysisk server er delt inn i flere virtuelle servere. Det er perfekt for kunder som ikke ønsker å dele sine ressurser men som ikke kan koste på seg en dedikert server.

Ulemper

Flere tilleggstjenester må installeres

Som nevnt over selvom det er ulike tilleggstjenester å velge mellom, er noen av de egentlig ikke valgfrie når du ønsker å få mest mulig ut av nettstedet ditt. For noen brukere kan det være irriterende å måtte installere dem.

Tilleggstjenester mot betaling

Dessverre er ikke tileggstjenestene nevnt tidligere gratis heller. Det er med bakgrunn i dette at selskapet har blitt anklaget for å legge uforholdsmessig stort trykk på kundene for å få de til å kjøpe tilleggstjenester som faktisk er viktige for en velfungerende side.

Konklusjon

Som konklusjon vil jeg si at Bluehost har flere fordeler enn ulemper og med dette som bakgrunn vil jeg gi en score/på 8/10. Hastighet, oppetid, fleksibilitet og den lavere kostnaden sammenlignet med konkurrentene gjør at jeg anbefaler de. Det er også ulemper. Det å måtte betale for og installere flere nødvendige tilleggstjenester kan etterlate en dårlig smak i munnen hos enkelte kunder, særlig hvis de har ett anstrengt budsjett. For å komme tilbake til spørsmålet jeg begynte med vil jeg si at de tilbyr service med god kvalitet og sterk ytelse noe jeg gir større vekt enn ulempene. Bluehost er verdt å bruke.

Besøk Bluehost.com

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store