Kyberturvallisuus takaa jatkuvuuden

Monet yritykset ja organisaatiot miettivät tarvitsevatko ne omaa kyberturvallisuusstrategiaa?

Vastaus tähän on ehdottomasti kyllä.

Ilman toimivaa kyberturvallisuusstrategiaa yrityksen/organisaation toiminta voi keskeytyä tai jopa kadota sekunnissa.

Nykyisen yhteiskuntamme fyysinen infrastruktuuri on erittäin tiivisti yhteydessä digitaaliseen infrastruktuuriin. Esimerkiksi sähkönjakelu, tuotantolaitokset, tiedonsiirto ovat alttiita kyberhyökkäyksille. Siksi jokaisen organisaation on varauduttava luomalla oma kyberstrategia — se on kriittinen osa jatkuvuuden hallintaa.

Usein luullaan, että kyberturvallisuus tarkoittaa samaa asiaa kuin tietoturvallisuus. Yritykset satsaavatkin paljon virustorjuntaan, palomuureihin sekä muihin vastaaviin ohjelmistoihin. Tämä olettamus on kuitenkin virheellinen ja monesti rahaa sekä resursseja hukataan turhaan.

Kyberturvallisuus tarkoittaa ensisijaisesti jatkuvuuden hallintaa. Jatkuvuus taas tarkoitaa, että yrityksen fyysinen ja digitaalinen infrastruktuuri sekä fyysiset prosessit ja digitaaliset informaatioprosessit toimivat yhdessä ilman häiriöitä.

Kaikki lähtee näiden ympäristöjen toiminnan kartoittamisesta — tulee tietää fyysinen ja digitaalinen infrastruktuuri, prosessit sekä niiden väliset riippuvuudet. Oman ympäristön lisäksi täytyy myös tuntea alihankintaketjujen toiminta ja kytkökset omaan ympäristöön.

Kun ympäristöt ja niiden toiminta on kartoitettu, voidaan toteuttaa kyberturvallisuustrategia. Korkeammalla tasolla tämä tarkoittaa sitä, että fyysiset ja digitaaliset järjestelmät sekä prosessit synkronoidaan keskenään, jolloin niiden erilaisista poikkeavuuksista saadaan hälytys.

Tätä poikkeavuuksien seurantaa voidaan toteuttaa modernien tilannekuvajärjestelmien avulla. Nämä järjestelmät kartoittavat tapahtumia kaikissa niihin liitetyissä alijärjestelmissä, kuten kulunvalvonnassa, kameravalvonnassa sekä verkkovalvonnassa. Järjestelmät keräävät myös jatkuvasti dataa, johon voidaan soveltaa erilaisia big data -analyyseja ja näin löytää hyvinkin pieniä poikkeamia sekä tunnistaa uhkia ajoissa.

Myös fyysisen maailman havaintoja ei saa unohtaa. Yrityksen tärkein resurssi, henkilöstö, tulee myös valjastaa havainnoimaan ja ilmoittamaan poikkeamista. Isoa onnettomuutta edeltää tutkimusten mukaan kymmeniä eri läheltä piti -tilanteita. Kun nämä saadaan kerättyä, voidaan onnettomuudet ennakoida ja jatkuvuuden turvaaminen on taattu.

Lisää apua toimivan kyberturvallisuusstrategian laatimiseen ja toteuttamiseen saat Combitechilta.