Google Classroom. Створюємо курс та запрошуємо учнів

Для того, щоб створити новий курс у сервісі Google Classroom необхідно:

  1. Зайти до свого облікового запису Google
  2. У правому верхньому кутку натиснути на “Додатки Google”
  3. Обрати “Classroom”

Потрапляємо на стартову сторінку сервісу:

4. Натиснути на “Додати новий курс”(плюс у верхньому правому куту)

5. Обрати “Створити курс“

Натисніть “Мені все зрозуміло…” та “Продовжити”

6. У вікні “Створити курс” введіть назву курсу та натисніть “Створити”

Курс створено. Перед нами — його стартова сторнка

Тепер необхідно додати студентів до курсу.

  1. Переходимо на вкладку “Користувачі”(вгорі над картинкою)

2. Натискаємо на “Запросити студентів”(кнопка справа від <Учащиеся>)

3. Вводимо електронні адреси студентів, яких потрібно додати до курсу та натискаємо “Запросити”

Важливо: у студентів має обов’язково бути обліковий запис Google

Після того як студенти приєднаються до курсу, вони з’являться у списку “Студенти”.

Інструкцію завершено.

У наступних статтях розглянемо створення домашніх завдань, перевірку та оцінку завдань, а також роботу з сервісом Google Calendar.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store