Google Classroom. Створюємо, перевіряємо та оцінюємо домашні завдання

Для того, щоб створити нове домашнє завдання, необхідно:

  1. На головній сторінці курсу натиснути на вкладку “Завдання”
Image for post
Image for post

2. Натискаємо на “Створити” та обираємо “Завдання”

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

3. Вводимо назву завдання, інструкції(необов’язково). Додати посилання на зовнішні Інтернет-ресурси/відео в YouTube або на файл у Google Drive можна за допомогою кнопки “Додати”.

Image for post
Image for post

4. Тепер можна визначити крайній термін здачі завдання. Для цього натискаємо на “Термін здачі” та обираємо дату. Нехай це буде 28 березня, Субота.

Image for post
Image for post

5. Натискаємо на “Створити завдання”. Маємо:

Image for post
Image for post

Отже, завдання створено. Тепер потрібно перевірити відповіді студентів. Для цього:

  1. Натисніть на “Подивитися завдання”
Image for post
Image for post

2. Оберіть студента, роботу якого потрібно перевірити(список студентів — зліва)

Image for post
Image for post

Бачимо, що студент додав файл із вирішенням завдання(це написано у коментарі знизу). Йому також можна написати.

3. Відкриваємо файл та потрапляємо на нову сторінку, де можна переглянути вміст файлу. На цій же сторінці можна поставити оцінку(справа) та змінити її максимальне значення.

Image for post
Image for post

4. Щоб змінити найбільший допустимий бал, натискаємо на три крапки справа від поля з оцінкою(у нашому випадку 11/100). Далі натискаємо на “Змінити загальну кількість балів” та вводимо 12

Image for post
Image for post

5. Натискаємо “Змінити”. Потім на “Повернути” у правому верхньому куту.

6. Знову натискаємо “Повернути”

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

У наступних статтях розглянемо роботу з сервісами Google Calendar та Google Drive для організації роботи курсу(моделювання розкладу та розповсюдження документів).

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store