“Galiba”
Fatih Kadir Akın
242

Fatihciğim merhaba, kelimelerin kökenleri ile ilgili özel bir merakının olduğunu anladım. Sana Avusturyalı Türkolog çağdaşımız Andreas Tietze (2004 yılında kaybettik) Türkçenin Etimolojik Sözlüğü (-ki tamamlamaya ömrü yetmedi) tavsiye ediyorum. Orada bu konuda bir çok kelimenin etimolojik kökeni hakkında bilgi sahibi olursun ve eminim ki oryantalizme de merak sarmaya başlarsın… 
Bağlantıyı kaybetmeyelim. Selametle.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Haydar CAN’s story.