Hãng sản xuất Hitachi Điện áp 100V Đường kính cánh(cm) 30 Số cánh 5 Điều khiển từ xa Có Cấp độ gió 3 ( nhẹ nhàng, trung bình, mạnh) Gió tự nhiên 3 ( nhẹ nhàng, trung bình, mạnh) Góc quay ngang 85 ° Góc quay lên / xuống 35 °/10 ° Hẹn giờ tắt / bật có Khóa trẻ em có Bộ nhớ có Thay đổi chiều cao có Công suất (W) 11–38 Kích thước(mm) 371 x 370 x 735 ~ 950 Khối lượng(kg) 3.9

Quạt điện Hitachi HEF-110R
Quạt điện Hitachi HEF-110R
Quạt điện Hitachi HEF-110R
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.