Video giới thiệu công nghệ cấp đông mềm của Mitsubishi

Hãng sản xuất Mitsubishi Tổng dung tích 121 lít Kiểu cửa Mở 1 bên Giàn lạnh Làm lạnh nhanh, sâu, với nhiều mức điều chỉnh nhiệt độ từ 0 đến -180c. Tính năng • Không đóng tuyết
 • Ngăn cấp đông mềm giữ thực phẩm luôn tươi ngon
 • Gas R600a lạnh sâu
 • Tiết kiệm điện
 • Hoạt động êm
 • Trữ đông thực phẩm Tiêu thụ điện năng hàng năm 425 kWh Nguồn điện 100 V Kích thước (rộng x cao x sâu) 480x1126x586 mm Trọng lượng 34 kg Xuất xứ Nhật Bản

Tủ cấp đông Mitsubishi MF-U12B
Tủ cấp đông Mitsubishi MF-U12B
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.