Lượng tiêu thụ sơn ở thị trường Việt Nam cao

Lượng tiêu thụ sơn ở thị trường Việt Nam cao

Lượng sơn tiêu thụ trung bình của thị trường Việt Nam ước tính là 3 lít sơn/người/năm. Mức này thấp hơn rất nhiều so với lượng tiêu thụ sơn trung bình của châu Á. Do đó, đây chính là lĩnh vực tiềm năng mà bạn có thể đầu tư. Bạn sẽ không cần phải quan tâm quá nhiều vì trên thị trường đã có rất nhiều thương hiệu nổi tiếng.

Những thuận lợi khi mở đại lý sơn

Khi làm thủ tục mở đại lý sơn, bạn sẽ gặp nhiều thuận lợi bởi nền kinh tế nước ta đang phục hồi. Do đó, nó sẽ tác động mạnh mẽ đến sự hồi sinh củ bất động sản và ngành xây dựng. Tính đến nay, trong lĩnh vực trang trí, có đến 300 doanh nghiệp sản xuất và cung cấp sơn cho thị trường nội địa. Cho nên bạn sẽ không phải lo lắng về việc tìm nguồn cung cấp sơn khi nguồn cầu tăng mạnh. Việc mở đại lý sơn califo trong năm chính là cơ hội kinh tuyệt vời cho bạn. Hãy luôn nhớ rằng khi nghĩ đến mở đại lý sơn cần bao nhiêu vốn cũng là lúc nghĩ đến Califo