• Gua’: ‘schrapen’
  • ‘sha’: ‘stagnerende energie die zich in het lichaam vertaalt naar klachten of ziekten’

Guasha is een eeuwenoude schraaptechniek die, oorspronkelijk afkomstig uit Zuidoost-Azië, uiteindelijk in China verder ontwikkeld is. Bij deze 2000 jaar oude volkstherapie werd er geschraapt met een voorwerp dat makkelijk voorhanden was, zoals een munt, een porseleinen lepel, buffelhoorn of bamboe. Tegenwoordig zijn er speciale schrapers van verschillende soorten edelstenen zoals Jade of Rozenkwarts. Deze edelstenen hebben elk hun eigen kracht (denk aan reinigend, zuiverend, verwarmend, enzovoorts) wat een extra dimensie aan de behandeling geeft.

Wat interessant is, is dat er van origine niet alleen wordt geschraapt wanneer klachten of ziekten al zijn gemanifesteerd, maar ook preventief. Elke dag behandeld(e) men hoofd, armen en benen en eventueel de borst om klachten te voorkomen. Pas recent (ca. 2012) zijn de eeuwenoude guasha technieken vertaald naar het paard, maar hiervoor kunnen zeker dezelfde principes worden gehanteerd.

De Traditionele Chinese Geneeskunde kent drie stadia van ‘slechte Qi’ (energie):

  • Het 1e stadium is de toxische (giftige) Qi. Dit is aan de orde wanneer afvalstoffen en giftige resten zich ophopen in ons lichaam. Dit kan resulteren in serieuze gezondheidsproblemen.
  • Het 2e stadium is de gestagneerde Qi. Dit wordt veroorzaakt door gebrek aan beweging, chronische hart-, nier-, milt- en/of longproblemen en overgewicht. Deze trage of stilstaande energie gaat altijd gepaard met pijnen in verschillende delen van het lichaam.
  • Het 3e stadium is de dode Qi. Dit is een stagnatie die al een lange tijd in het lichaam aanwezig is. Hierdoor is er in de weefsels een gebrek aan zuurstof ontstaan. Dode Qi kan zeer veel schade veroorzaken in de vorm van ernstige degeneratieve aandoeningen.

Het beste is uiteraard om deze stadia van slechte Qi voor te blijven. Goede voeding, huisvesting, mentale gezondheid, training en ondersteuning in de vorm van holistische therapie is zodoende van belang.

De resultaten van de guasha behandeling worden verkregen door de gelijktijdige inwerking op de huid, de subcutis, het bindweefsel, het lymfestelsel, de spieren, de bloedvaten, de zenuwen, de hersenen, de meridianen en het immuunsysteem en daarmee op de verschillende functies, systemen en organen van het gehele lichaam. Guasha stimuleert het immuunsysteem, ontgift en ontzuurt, bevordert de bloedsomloop, reguleert functies en organen, neemt blokkades en pijn weg, revitaliseert en regenereert, vermindert stress, ontspant en brengt emoties in balans.

Holistisch therapeut voor paarden. Voor een fysiek en mentaal gezond paard. www.depaardentherapeut.nl

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store