Net als het menselijk lichaam bestaat het paard uit fascia, een driedimensionaal bindweefselweb dat van hoofd tot staart loopt. Fascia omringt elke spier, bot, orgaan, zenuw, bloedvat, pees en ligament in het lichaam. Het fasciale systeem zorgt voor structuur, ondersteuning, stabilisatie en demping. Het creëert een scheiding tussen spieren en organen onderling, waardoor deze langs elkaar kunnen bewegen. Het creëert ook ruimte waardoor zenuwen, bloedvaten en vloeistoffen kunnen passeren.

De witte, glinsterende vezels die je ziet als je een stuk vlees uit elkaar trekt (meest duidelijk bij kipfilet), is fascia. Bij bijvoorbeeld langdurige verkeerde training, verwondingen, verkeerde voeding, verkeerd of infraquent hoefonderhoud, slecht passend harnachement, beperkte beweging door stalrust of het (verkeerd) gebruik van hulpteugels is de stress op het fasciale systeem te groot om het nog te kunnen hanteren, waardoor het systeem wordt het gecomprimeerd/beperkt. Dit zorgt voor verlies van flexibileit en afwijkingen in de houding en de gangen van een paard. Wanneer dit niet wordt behandeld raakt het elastinecomponent overbelast en verliest het zijn veerkracht. Collageen kan te dicht, droog en vezelig worden, wat een enorme druk op de omliggende structuren veroorzaakt. Door het bindweefselweb is dit voelbaar door het gehele lichaam. Dit verklaart waarom soms pijn ontstaat in een gebied dat niets van doen lijkt te hebben met de oorspronkelijke verwonding.

Stel je een haakje in een gebreide trui voor om fasciale beperkingen te visualiseren — het haakje trekt aan het hele kledingstuk. Als een paard een blessure heeft, zal de fascia zich door zijn hele lichaam aantrekken, wat resulteert in verschillende symptomen. Omdat alles wordt omringd door fascia, kunnen deze symptomen zeer uiteenlopend zijn en daardoor soms moeilijk te herleiden.

Myofascial release is een hands-on techniek waarbij het hele lijf wordt behandeld. De verschillende technieken oefenen zachte aanhoudende druk uit op het myofasciale bindweefsel om beperking in het myofasciale systeem te volgen en los te laten. Myofascial Release behandelt de oorzaak van het probleem en niet alleen de symptomen. Door het primaire probleem aan te pakken, lossen vaak veel andere problemen ook op, die zich soms vrij ver weg van de oorzaak bevinden.

Holistisch therapeut voor paarden. Voor een fysiek en mentaal gezond paard. www.depaardentherapeut.nl

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store