Bye bye TV, hello data driven marketing!

Televisie heeft een serieus probleem, meldt PwC’s Entertainment & Media Outlook. Voor het eerst dalen de inkomsten uit tv-reclame, terwijl de inkomsten uit online advertising groeien. De reden? Data.

Is het einde van de tv nabij?

Publiek op basis van data
Adverteerders hebben steeds meer een uitgesproken voorkeur voor het mediakanaal waarbij ze op basis van data hun publiek kunnen benaderen. Bij tv is dat, afgezien van de technische experimenten, nog verre toekomstmuziek.

Wake-up call
Nieuwe cijfers over mediabestedingen in Nederland zijn volgens PwC een stevige wake-up call voor de televisie-industrie. De tv-budgetten dalen ten gunste van de online budgetten. Marktpartijen moeten samenwerken om deze ontwikkeling te keren, schrijft PwC. “Het is geen optie dat niet te doen.”

Beschikbaarheid gegevens
De Entertainment & Media-sector verandert snel. Naast de aspecten content en distributie is gebruiksvriendelijkheid, user experience, een belangrijk thema. Om de consument de optimale beleving en ervaring te bieden, is volgens PwC goede content in combinatie met de juiste distributie, technologie en beschikbaarheid van gegevens nodig.

Netflixen is het nieuwe normaal

Miljard euro op het spel
“Er staat alleen al in Nederland een miljard euro op het spel. De uitdaging voor de tv-industrie is hoe men in staat is om met online te concurreren en met welke technologieën en businessmodellen”, aldus PwC. “Groei realiseren de tv-zenders niet meer zonder de kabelbedrijven en waarschijnlijk hebben ze ook nog een derde nodig, een datapartij.”

Strategie vanuit data-analyse
Een data driven content marketing aanpak kan doelgroepen veranderen in actieve ambassadeurs. De strategie erachter is opgebouwd vanuit een data-analyse die inzicht geeft in feitelijk zoekgedrag. Dit dient als fundament voor relevante, geloofwaardige en activerende content. Een mooi voorbeeld hiervan is The Daily Milk, het contentplatform van de Nederlandse Zuivel Organisatie dat alles doet vanuit data.

(Bron: Emerce)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.